Νέο δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή στο Δ. Δελφών

MAY 29, 2017

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 6 και μισή το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη της πρότασης με τίτλο «Master plan: Πρόταση χρηματοδότησης (feasibility study) για Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – στην πρόσκληση 34 της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

4. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για ΤΑΠ και πρόστιμα ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη σύννομης χορήγησης του επιδόματος οικογενειακής παροχής, σε υπαλλήλους του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών).

7. Σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση ετησίου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2016. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών).

8. Εκκαθάριση αρχείου του Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών).

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

11. Έγκριση τρόπου υλοποίησης της μελέτης με τίτλο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

12. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ με απ΄ ευθείας ανάθεση. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

13. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

14. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

15. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

16. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Λ.ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

17. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

18. Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για τις τραπεζικές συναλλαγές που αφορούν τα κληροδοτήματα με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου Δεδουσόπουλου» και «Δωρεά Αικατερίνης και Ευαγγελίας Γαζή-Καρελλά». (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

19. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

20. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δελφών.

(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

21. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης στην ΔΚ Άμφισσας του Δήμου Δελφών» στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

22. Επί αιτήσεως δημοτών σχετ. με το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (άρθρο 215 παρ. 3 Ν.3463/2006 ΔΚΚ) (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

23. Επί αιτημάτων Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Δελφών για επιχορήγηση και διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

24. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση του 2ήμερου πολιτιστικού φεστιβάλ «Ταξιδεύοντας με τους καλλιτέχνες και τον πολιτισμό της Φωκικής γης» 29 και 30 Ιουλίου 2017. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

25. Έγκριση δαπάνης για τη γιορτή έναρξης της «Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2017» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

26. Έγκριση συμμετοχής στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών, Αθήνα, Νοεμβρίου 2017. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

27. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «μεταφορά ογκωδών αντικειμένων» μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν.3979/2011). (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

28. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμού ακτών στο Δήμο Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

29. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμός χώρων κολυμβητηρίου Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

30. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμός δεξαμενών διϋλιστηρίου Άμφισσας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

31. Έγκριση παραχώρησης αιθουσών Γυμνασίου Άμφισσας για διεξαγωγή εξετάσεων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ.)

32. ‘Εγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας και 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιτέας για υλοποίηση του προγράμματος ΚΔΑΠ. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ.)

33. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εργαστηρίου πληροφορικής 1ου Ε.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ.)

34. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ.).

35. Λήψη απόφασης για απονομή τίτλου «Επίτιμου Δημότη Δήμου Δελφών» στην κ. Νάνσυ Παντελεημονίτου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας ΄ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.΄. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

http://www.amfissaface.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.