ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι ο Δήμος Δελφών, σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και στα πλαίσια εντατικοποίησης του μηχανισμού καθαριότητας και αναβάθμισης των εν λόγω υπηρεσιών θέτει σε λειτουργία από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου ειδικό όχημα με αρπάγη, το οποίο θα συλλέγει τα κλαδέματα κήπων και τα ογκώδη αντικείμενα σύμφωνα με το Πρόγραμμα που παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΗΜΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

 

1.

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΔΕΛΦΟΙ -ΧΡΙΣΣΟ

ΙΤΕΑ- ΚΙΡΡΑ

ΟΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΝΑΓΚΗ

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε τους συμπολίτες μας να εναποθέτουν τα ογκώδη αντικείμενα πλησίον των κάδων απορριμμάτων ΜΟΝΟ κατά την ημέρα που θα εκτελείται δρομολόγιο στον οικισμό που διαμένουν και κατά τις ώρες 07:00 έως 14:00.

Σας ενημερώνουμε, τέλος, ότι το εν λόγω όχημα θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος: “Το χαρτί του μέλλοντος μας – Ανακύκλωση σχολικών βιβλίων και χαρτιού στα σχολεία” που οργανώνεται από το “Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”, συλλέγοντας τους μεγασάκους από τα σχολεία των Δήμων Δελφών και Δωρίδος κατά την περίοδο 12 έως 18 Ιουνίου.

Η Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

 

Μαρία Ζ. Ανδρεοπούλου

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.