Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα στο Δ. Δελφών

JULY 28, 2017

JULY 28, 2017

Η λίστα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1. Τροποποίηση του άρθρου 27 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δελφών και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο βάσει των δύο αποφάσεων με αριθ. 11/253/23.6.2017 και 13/278/14.7.2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

2. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ» στην Πρόσκληση 32 της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).

3. Αναμόρφωση (5η) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 198/2017 (ΑΔΑ: 7ΜΖ5Ω9Θ-ΘΑ3) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

7. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 14/2017 (1η επικαιροποίηση της 11/2016) μελέτης του έργου με τίτλο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ .(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)

8. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 15/2017 (1η επικαιροποίηση της 9/2017) μελέτης του έργου με τίτλο ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και τρόπου υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)

9. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)

10. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. .(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)

11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ.(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Α.Μ. 14/09). (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)

14. Έγκριση πρόσληψης ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής Προστασίας).

15. Έγκριση πρόσληψης βοηθητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017-2018. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής Προστασίας).

16. Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής Προστασίας).

17. Σύσταση τριμελούς επιτροπής επιλογής προσωπικού και διεξαγωγής συνεντεύξεων συμμετεχόντων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής Προστασίας).

18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης Δ.Ε. Καλλιέων ΌΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1944 – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ΄. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μεταφορά της Φιλαρμονικής Άμφισσας στο Καρπενήσι στα πλαίσια της εκδήλωσης «Μποτσάρεια 2017». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

20. Έγκριση ανάθεσης συνδρομής τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ/ΕΚΤ για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Δελφών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την Δημόσια Εορτή-Επέτειο «Ναυμαχία της Αγκάλης». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

22. Λήψη απόφασης σχετικά με την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

23. Έγκριση παραχώρησης προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας. (Εισάγεται από την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος).

24. Έγκριση σύνδεσης εισόδου – εξόδου οχημάτων με αγροτική οδό στην υπό ίδρυση επιχείρηση του κ. Πάνου Κοτσιά στην ΤΚ Καστελλίων της ΔΕ Γραβιάς. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).

25. Λήψη απόφασης επί της 270/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών για επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ. Ν.ΜΑΜΑ. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος)

http://www.amfissaface.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.