Η ιστορία του Μουσείου των Δελφών….

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Τα εγκαίνια του πρώτου Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών. Οι επίσημοι και πολλοί επισκέπτες έφθασαν το 1903 με πλοία στην Ιτέα και από την Ιτέα με άμαξες και πεζοί στους Δελφούς!Εστία, αρ. φύλ. 49, 19.04.1903: 3 

1903.Εστία, αρ. φύλ. 49, 19.04.1903: 3
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΟΡΤΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΙΤΕΑ Σάββατον ὥρᾳ 9.30 π. μ.— Περὶ τὸ μεσονύκτιον μόλις ἀκριβῶς ἀπεπλεύσαμεν ἐκ Πειραιῶς καὶ τοῦτο ἐπέφερε σχετικὴν ἐπιβράδυνσιν εἰς τὴν ἐνταῦθα ἄφιξίν μας.
Ἑξήκοντα περίπου κεκλημένοι ἐπιβαίνομεν τῆς «Ἄσσου». Μεταξὺ αὐτῶν ἡ οἰκογένεια τοῦ κ. Ὡμόλλ, ὁ κ. Ζαΐμης, ὁ κ. Πεσμαζόγλους, ὁ Καραθεοδωρῆς πασσᾶς (sic), ὁ κ. Ἀργυρόπουλος, ὁ κ. Ι. Βαλαωρίτης, ὁ κ. Καζάζης, ὁ ἐν Πειραιεῖ πρόξενος τῆς Γαλλίας, ὁ κ. Ραγκαβῆς, ὁ κ. Ζαρίφης, οἱ κ. κ. Λεονάρδος, Μυλωνᾶς, Σακελλαρόπουλος, Βικέλας, Ρῶσελ μετὰ τῆς κυρίας του, ὁ κ. Τρουφιὲ μετὰ τῆς κυρίας του, ἡ κυρία Παρρέν, ἡ κ. Παπαρρηγοπούλου, ὁ κ. Μποζανκέτ, ἀντιπρόσωπος τῆς Ἀγγλικῆς Σχολῆς, ὁ κ. Ρίσαρτσον τῆς Ἀμερικανικῆς, ὁ κ. Σρῶντερ τῆς Γερμανικῆς, ὁ κ. Βίλχελμ τῆς Αὐστριακῆς.
Τὴν πέμπτην ὥραν τῆς πρωίας διήλθομεν τὸν Ἰσθμόν.
Αἱ πλευραὶ τῆς «Κρήτης» προσετρίβησαν ὀλίγον ἐπὶ τῶν χωμάτων τοῦ ἰσθμοῦ παθοῦσαι ἐλαχίστην βλάβην.
Τὰ πολεμικὰ σκάφη «Κόντορ» καὶ «Βωτοὺρ» ἐρρυμουλκύσθησαν, ὅπως διέλθωσι τὴν διώρυγα.
Ἐφθάσαμεν εἰς τὴν Ἰτέαν τὴν 9 π. μ. Τελευταία κατέπλευσεν ἡ «Κρήτη». Ἡ ἀποβάθρα εἶνε σημαιοστόλιστος καὶ παρουσιάζει γραφικώτατον θέαμα μὲ τοὺς χωρικοὺς ἀναμένοντας. Οἱ μαθηταὶ παρατεταγμένοι ψάλλουν ᾆσμα τονισμένον ἐπὶ τοῦ ἤχου τῆς Μασσαλιώτιδος.
Ἀναχωροῦμεν μετὰ ἓν τέταρτον διὰ τοὺς Δελφούς, ὅπου ὑπολογίζεται, ὅτι θὰ φθάσωμεν μετὰ τὴν ἑνδεκάτην.
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ
ΔΕΛΦΟΙ 1 μ. μ. Ἐφθάσαμεν πρὸ ἡμισείας ὥρας ἐνταῦθα καὶ ἤρξατο εὐθὺς ἡ τελετή.
Καθ’ ὁδὸν ὅμιλοι φουστανελλοφόρων (sic) μετὰ σημαιῶν προσήρχοντο, ὅπως ζητωκραυγάσουν ὑπὲρ τῶν ἐπισήμων.
Πρὸ τοῦ Μουσείου ἐπίσης ἀνέμενε πλῆθος χωρικῶν καὶ γυναῖκες χωρικαί, αἵτινες ὑπὸ τοὺς ἤχους τῆς Μασσαλιώτιδος προσέφερον ἄνθη εἰς τὸν Γάλλον ὑπουργόν.
Ἡ τελετὴ τῶν ἐγκαινίων ἔγινεν εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Θησαυροῦ τῶν Κνιδείων.

Το αρχικό κτίριο του μουσείου κτίστηκε το 1903 σε σχέδια του A. Tournaire και με δωρεά του Α. Συγγρού. Το κλασικό του σχήμα τροποποιήθηκε σημαντικά το 1935, σύμφωνα με τις επιταγές του Μοντέρνου Κινήματος, και έκτοτε υπέστη πολλές επεκτάσεις με κυριότερη αυτήν του 1958 σε σχέδια του Πάτροκλου Καραντινού, που του προσέδωσε και μία σύνθετη τομή για να δέχεται το φυσικό φως από την ανατολή. Γενικά, το κτίριο είχε καταλήξει να έχει μεγάλα προβλήματα γήρανσης, απαρχαίωσης των Η/Μ εγκαταστάσεων, κακής ακουστικής, προβλημάτων φωτισμού (θάμβωση και έντονες αντιθέσεις), υπερθέρμανσης και έλλειψης χώρων εξυπηρετήσεων και κοινού.
Το 1985 έγινε η μελέτη επέκτασης του κτιρίου, κατά 1.800 m², η κατασκευή της οποίας ολοκληρώθηκε το 2000. Στην ανατολική πλευρά δημιουργήθηκε μία νέα ζώνη με χώρο υποδοχής στον όροφο και χώρους διοίκησης στο ισόγειο. Στη βορινή πλευρά προστέθηκε μία μονώροφη πτέρυγα με χώρους εξυπηρετήσεων κοινού, αποθήκες και εργαστήρια. Στη νότια πλευρά προστέθηκε μία νέα αίθουσα για το άγαλμα του Ηνίοχου, για την οποία εκπονήθηκε ειδική μελέτη φυσικού φωτισμού. Η νέα πρόσοψη αποτέλεσε ένα αυτόνομο τοιχοπέτασμα επενδυμένο με μπεζ πωρόλιθο προέλευσης Σκρα Μακεδονίας, που πλησιάζει χρωματικά τα κτίσματα του παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου. Δημιουργήθηκε επίσης ένα σύστημα ραμπών, ως συνέχεια του αρχαιολογικού περιπάτου και για την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας (σε συνδυασμό με την τοποθέτηση ανελκυστήρα).
Το 2004 ολοκληρώθηκε και η κατασκευή της νέας μελέτης αναβάθμισης του κυρίως κτιρίου του μουσείου, έκτασης 1.150 m², με στόχο τον εκσυγχρονισμό του κελύφους, την ανάδειξη του αρχικού κτιρίου, τη βελτίωση της εσωτερικής ατμόσφαιρας και της άνεσης των χρηστών και την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών δαπανών μέσα από τη σωστή χρήση των ανοιγμάτων του κτιρίου και την ορθολογική λειτουργία των νέων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.
‘Oλοι οι υαλοπίνακες αντικαταστάθηκαν με νέους διπλούς, εκ των οποίων το 50% ανοίγει αυτόματα (μέσω του συστήματος αυτόματης διαχείρισης του κτιρίου) για το φυσικό αερισμό των χώρων.
Στις στέγες τα κεραμίδια αντικαταστάθηκαν με φύλλα χαλκού, για καλύτερη ενσωμάτωση του κτιρίου στο φυσικό περιβάλλον.
Στοιχεία έργου:
Aρχιτεκτονική μελέτη: “Μελετητική – Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη Ε.Π.Ε.”, Α. Ν. Τομπάζης, αρχιτέκτων έργου, Λ. Ποτηροπούλου, αρχιτέκτων, υπεύθυνη μελέτης A’ φάσης,
Ν. Βρατσάνος, συνεργάτης αρχιτέκτων, υπεύθυνος μελέτης B’ φάσης
Στατική μελέτη: Ι. Μυλωνάς – Σ. Τζιβανάκης, Π. Ψυχογιός
H/M μελέτη: “ΑΝ.ΤΕ.Μ” Ε.Π.Ε.
Σύμβουλος ενεργειακού σχεδιασμού: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Tμήμα Φυσικής, Tομέας Eφαρμοσμένης Φυσικής, καθηγητής Μ. Σανταμούρης
Σύμβουλος τεχνητού φωτισμού: Bartenbach LichtLabor GmbH
Σύμβουλος φυσικού φωτισμού και ακουστικής: M. Wilson, καθ. London Metropolitan University, LEARN
Kύριος του έργου: Υπουργείο Πολιτισμού
Eπίβλεψη μελέτης: Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
Eπίβλεψη κατασκευής: Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
Διεύθυνση μουσείου: Δ. Σκορδά ( -1999) Ρ. Κολώνια (1999- )
Eπανέκθεση: I’ EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN ΔEΛΦΩN
Kατασκευή:
A΄ φάση: ΜΕΛΚΑ A.E. – Γ. Σταυρόπουλος
B’ φάση: K/Ξ Μ. Τ. Α.Τ.Ε. – Αλέξανδρος Τεχνική A.E.
Xρόνος κατασκευής:
A’ φάση: 1995 – 2000
B’ φάση: 2003 – 2004
Φωτογραφίες: X. Λουϊζίδης, K. Γληνού, A. Tομπάζης
Περιφέρεια:
Στερεά Ελλάδα

Αγαπητοί φίλοι ,όπως βλέπετε στην παραπάνω φωτογραφία τ το 4ο. κατά σειρά ανακαινισμένο και με προεκτάσεις αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών βρίσκεται μαζί με τους αρχαιολογικούς χώρους Δελφών σε ένα γαλήνιο φυσικό περιβάλλον, στις νότιες υπώρειες του Παρνασσού. Εδώ ιδρύθηκε και άκμασε το σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο της αρχαιότητας. Σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, εδώ συναντήθηκαν οι δύο αετοί που εξαπέστειλε ο Δίας από τα πέρατα του σύμπαντος για να βρει το κέντρο του κόσμου, γι’ αυτό και οι Δελφοί ταυτίστηκαν με τον ομφαλό της Γης.
Το ενδιαφέρον των επισκεπτών συγκεντρώνουν διάσημα εκθέματα όπως τοο ΟΜΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ (πάντα τον επικαλούνται οι εκάστοτε Κυβερνώντες) το άγαλμα του Hνιόχου, θαύμα της αρχαίας χαλκοπλαστικής (τμήμα συμπλέγματος που αφιέρωσε στον Απόλλωνα ο τύραννος της Γέλας Πολύζαλος σε ανάμνηση της νίκης του στα Πύθια, το 478 π.X.), τα αρχαϊκά αγάλματα που παριστάνουν τους αργείους αδελφούς Κλέοβι και Βίτωνα ή τους Διόσκουρους (610-580 π.Χ.), την αριστουργηματική ζωφόρο του Θησαυρού των Σιφνίων (525 π.Χ.), τα τμήματα από το διάκοσμο του ιερού της Αθηνάς Προναίας (τέλη 6ου-αρχές 5ου αιώνα π.Χ.), οι μετόπες και τα ακρωτήρια με τις έφιππες αμαζόνες του Θησαυρού των Aθηναίων (γύρω στο 490 π.Χ.), το μαρμάρινο άγαλμα του Aντίνοου (2ος αιώνας μ.X.), τον χάλκινο ταύρο και τα εκθέματα της αίθουσας των Χρυσελεφαντίνων κλπ. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν τα πρόσωπα που εκπροσωπούν τη διαχείριση του Πολιτισμού/Τουρισμού στην Ελλάδα να κλείνουν τον Αρχαιολογικό Χώρο και το φημισμένο Μουσείο των Δελφών έστω και για λίγα λεπτά της ώρας. ΄Ολοι οι πολίτες, εργαζόμενοι, φίλοι των Δελφών, σύσσωμη η τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄Βαθμού, οι βουλευτές και οι πολιτευτές, το Επιμελητήριο και όλοι οι Φορείς της Δελφικής Γης κάνουμε έκπλειση να επαναλειτουργήσουν άμεσα όλες οι αίθουσες και οι Αρχαιολογικοί Χώροι των Δελφών. Το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να διαθέσει άμεσα χρήματα για την πρόσληψη συμβασιούχων αρχαιοφυλάκων ! 


 ΄Οπως και αν έχει πρέπει την ερχόμενη Τρίτη 14/11/2017 οι επισκέπτες να θαυμάσουν στο σύνολό τους τους αρχαιολογικούς θησαυρούς!!!

Λέλα Μπακολουκά
 
Δελφοί, 1938, φωτογραφία της Lee Miller.

http://karteria1.blogspot.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.