Δήμος Δελφών : Κατεπείγουσα πρόσκληση δημοτικού συμβουλίου σήμερα 27/12/2017 και ώρα 13.00

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

 

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.

4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων  

                                                       

ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο,  γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, κ. Ηλία Θεοφάνη, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως την    27η  Δεκεμβρίου  2017,  ημέρα  Τετάρτη    και ώρα  13.00΄προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία  Κεχαγιά, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

  1. Τροποποίηση (11Η) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

(Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, διότι η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ελήφθη σήμερα και εμπεριέχει αποκλειστικά ένταξη δράσεων, που είναι απαραίτητο να ενταχθούν στο Τ.Π. πριν κλείσει η χρήση του παρόντος έτους).

  1. Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ και καθορισμός τρόπου υλοποίησης αυτού.

(Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, διότι πρέπει να υποβληθεί πρόταση σε ανοικτή πρόσκληση στις 8/1/2018 και τυγχάνει άμεσης αξιολόγησης).

  1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου  ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΧΡΙΣΣΟΥ.

(Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, διότι πρέπει να εγκριθεί ο ΑΠΕ και να εκδοθεί λογαριασμός για την εξόφληση του έργου μέχρι 29/12/2017).

  1. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

(Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, διότι πρέπει οι ανατροπές δεσμεύσεων να εγκριθούν πριν παρέλθει η 29η Δεκεμβρίου 2017).

Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                                                                                                                                                                                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

http://karteria1.blogspot.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.