ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

31 Δεκεμβρίου 2017

Ο νέος χρόνος ευχόμαστε
πολλές χαρές να σας δώσει,
κι αν ήταν λίγες του παλιού
να σας τις συμπληρώσει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.