Στο κάστρο της Λαμίας

 Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

 

   

Κατοικμένη τουλάχιστον από την εποχή του Χαλκού, η Λαμία, σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση που ιδρύθηκε από τον γιο του Ηρακλή Λάμο, πρέπει να είχε κατασκευαστεί ήδη από τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ., σύμφωνα με τμήματα των οχυρώσεων στην ακρόπολη και σύγχρονη οικιστική πυρήνα. Η οχυρά αυτή επιτηρήθηκε στην επιτήρηση της κοιλάδας του Σπερχειού, της παραλιακής οδού και του στενού πέρατος που οδηγεί στην Θεσσαλία.

Την εποχή του Ιουστινιανού η  ακρόπολη της Λαμίας  εντάχθηκε πιθανότατα στο πρόγραμμα επιδιόρθωσης των οχυρών μεταξύ της Θεσσαλίας και των Θερμοπυλών.

Στα μετέπειτα χρόνια η πόλη της Λαμίας, που από το 9ο αιώνα μ.Χ. εμφανίζεται στις πηγές ως  Ζητούν , έπεσε στα χέρια διάφορων κατακτητών.

Η οχυρά της ακρόπολης αναφέρεται πρώτη φορά ως  κάστρο  σε ένα γράμμα του Πάπα Ιννοκέντιου Γ, στις αρχές του 13ου αιώνα.

Το 1446 η Λαμία καταλαμβάνεται από τους Τούρκους, στην κατοχή των οποίων έμεινε μέχρι το 1832/3. Από το 1884 έως το Β Παγκόσμιο Πόλεμο το κάστρο της Λαμίας χρησιμοποιήθηκε ως στρατόνας.

Στο χώρο του κάστρου σώζονται σήμερα τμήματα των πρώτων οικοδομικών φάσεων του, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του είναι αποτέλεσμα διαδοχικών επεμβάσεων και επισκευών κατά τη διάρκεια των Βυζαντινών και των Μεσαιωνικών Χρόνων αλλά και κατά την Τουρκοκρατία.

Στην κορυφή της ακρόπολης βρίσκεται το αναστηλωμένο  κτίριο της στρατόνας  που οικοδομήθηκε στην Οθωνα. Σε αυτό στεγάζονται τα γραφεία της ΙΔ ‘Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας. Στο  Αρχαιολογικό Μουσείο  εκτίθενται αξιόλογα ευρήματα, που χρονολογούνται από τα Προϊστορικά έως τα Ρωμαϊκά Χρόνου.

Κάτω από το κάστρο της Λαμίας βρίσκεται η  εκκλησία της Παναγίας της Αρχοντικής  , η οποία ιδρύθηκε το 1762 στην θέση παλαιότερου ναού που καταστράφηκε από πυρκαγιά.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος

http://www.in.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.