Δημοτικό συμβούλιο με σημαντικά θέματα στο Δ. Δελφών

May 26, 2018 

Βρεφονηπιακοί σταθμοί, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και κατασχέσεις, καθώς και το θέμα του Λιμενικού Ταμείου ξεχωρίζουν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δελφών που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 31 Μαίου στις εξίμιση το απόγευμα στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στην πλατεία Κεχαγιά στην Άμφισσα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:


1. Τροποποίηση (3η) Τ.Π. έτους 2018 με ταυτόχρονη αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγήτρια κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Τμ. Προγρ/σμού).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
3. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
4. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
5. Έγκριση απαλλαγής οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Έγκριση επιχορήγησης Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
7. Κατανομή της Β΄ δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
8. Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
9. Συμμετοχή του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της Περιφερειακής Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ–Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
10. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ στο Δήμο Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
11. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – μαθητείας ΕΠΑΛ για απασχόληση στο Δήμο Δελφών κατά το σχολικό έτος 2018-2019. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
12. Εξέταση της από 12-4-2018 ένστασης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» κατά της υπ΄ αριθμ. 5889/26-3-2018 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση στέγης πρώην Δημοτικού Κτιρίου Ιτέας». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ¨ΒΡΥΣΗ ΡΕΤΣΙΝΗ¨ ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΑ ¨ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ¨ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ”». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων κλειστού Γυμναστηρίου Άμφισσας». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
16. Παράταση προθεσμίας (4η) της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ (MIS 5001154). (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
17. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, αν. προϊσταμένη Τμ. Πρόνοιας).
18. Έγκριση μεταστέγασης του ΚΑΠΗ Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
19. Διάθεση κοινόχρηστων χώρων, με δημοπρασία, στη Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη 2018. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αθλητική εκδήλωση πεζοπορίας που διοργανώνει η Τ.Κ. Πολυδρόσου. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του 1ου 9/θ Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας για τα 100 χρόνια από το θάνατο του «Πέτρου Μαρκίδη». (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την μετακίνηση Δημοτικής Χορωδίας στον Άγιο Κων/νο. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του Διεθνούς Τουρνουά Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών «Κύπελλο Πύθια» 2018. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος». (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης – εξετάσεις προληπτικής ιατρικής σε κατοίκους του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, αν. προϊσταμένη Τμ. Πρόνοιας).
27. Επί αιτήματος πολιτών Δ.Ε. Ιτέας για την σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Δελφών με έδρα την Ιτέα. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
28. Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2018, στην Τ.Κ. Κίρρας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
29. Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2018, στην Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
30. Λήψη απόφασης για τερματισμό μισθωτικής σχέσης στη Δ.Κ. Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
31. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
32. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
33. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Χρήστου Χηρόπουλου του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
34. Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών Διοικ/κού Συμβουλίου Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
35. Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφ. Αυτ. Διαχ/σης Κληρ. Ν.ΜΑΜΑ. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
36. Λήψη απόφασης για εξέταση αιτήσεως για κατ΄ εξαίρεση χορήγηση πρόσθετου έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ. Ν.ΜΑΜΑ. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
37. Έγκριση λειτουργίας των κληρονομιών Ευθυμίου & Βαρβάρας Κονιάκου ως Κεφαλαίου Αυτ/λούς Διαχ/σης. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
38. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 71/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Δελφών «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ΤΚ Επταλόφου της ΔΕ Παρνασσού του Δήμου Δελφών». (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
39. Λήψη απόφασης του Δήμου Δελφών για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

http://www.amfissaface.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.