ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων.

Με τα παραπάνω απόφαση ολοκληρώνεται η δράση εναρμόνισης των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές στην ελληνική αγορά ακινήτων, δράση που είχε συμφωνηθεί με τους θεσμούς από το 2012.

Οι αντικειμενικές αξίες στη Φωκίδα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗΖΩΝΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ A 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ A 850
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Β 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΩ ΧΩΡΙΟΥ A 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ A 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ B 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ A 800
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ B 800
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ Γ 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ Δ 550
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ E 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ Z 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ H 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ Θ 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΣΤ 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΒΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΓΙΑΝΝΗΣ A 850
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ A 1.300
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ B 1.100
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Γ 1.050
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Δ 1.050
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ E 950
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤ 950
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ A 700
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΛΦΩΝ A 900
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΛΦΩΝ B 1.050
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΛΦΩΝ Γ 950
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΛΦΩΝ Δ 750
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΣΦΙΝΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ A 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΣΦΙΝΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ B 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΣΦΙΝΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Γ 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΛΑΙΩΝΟΣ ΕΛΑΙΩΝΟΣ A 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ A 1.000
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΙΤΕΑΣ ΙΤΕΑΣ A 1.100
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΙΤΕΑΣ ΙΤΕΑΣ B 950
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΙΤΕΑΣ ΙΤΕΑΣ Γ 850
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΙΤΕΑΣ ΙΤΕΑΣ Δ 800
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΙΤΕΑΣ ΙΤΕΑΣ E 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΙΤΕΑΣ ΙΤΕΑΣ ΣΤ 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ A 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΚΙΡΡΑΣ A 950
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΚΙΡΡΑΣ B 950
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΚΙΡΡΑΣ Γ 800
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΚΙΡΡΑΣ Δ 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΚΙΡΡΑΣ E 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΛΙΛΑΙΑΣ ΛΙΛΑΙΑΣ A 900
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ A 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ A 1.000
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ A 1.100
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΒΥΝΙΑΝΗΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ A 550
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ A 550
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΥΡΑΣ ΠΥΡΑΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΣΚΛΗΘΡΟΥ ΣΚΛΗΘΡΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΡΟΜΗΣ ΣΤΡΟΜΗΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΧΡΥΣΟΥ) ΧΡΙΣΣΟΥ A 900
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΧΡΥΣΟΥ) ΧΡΙΣΣΟΥ B 800
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΒΟΡΟΥ ΑΒΟΡΟΥ A 550
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ) ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΒΡΑΐΛΑΣ ΒΡΑΐΛΑΣ A 500
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ A 850
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ B 750
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΑΦΝΟΧΩΡΙΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΔΑΦΝΟΥ ΔΑΦΝΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΔΙΧΩΡΙΟΥ ΔΙΧΩΡΙΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΔΩΡΙΚΟΥ ΔΩΡΙΚΟΥ A 500
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΛΑΙΑΣ ΑΝΩ ΕΛΑΙΑΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ A 900
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ B 750
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΤΙΚΩΝ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ A 750
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ B 700
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΖΟΡΙΑΝΟΥ ΖΟΡΙΑΝΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ A 800
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ B 700
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ A 800
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ B 700
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΥΝΙ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΡΟΥΤΩΝ ΚΑΡΟΥΤΩΝ A 500
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ A 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΕΡΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΣΕΩΝ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΟΝΙΑΚΟΥ ΚΟΝΙΑΚΟΥ A 500
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΟΥΠΑΚΙΟΥ ΚΟΥΠΑΚΙΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ A 550
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ A 500
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ A 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ B 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ A 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ A 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΣΟΥΣΕΪΚΩΝ A 500
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΛΟΓΓΟΥ A 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ A 650
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ A 800
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ B 700
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑ ΜΑΡΑΘΙΑ A 850
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑ ΜΑΡΑΘΙΑ B 700
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΗΛΕΑΣ ΜΗΛΕΑΣ A 500
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ A 850
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ B 700
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ A 850
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ B 700
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ A 550
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΝΩ ΠΑΝΟΡΜΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ A 850
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ B 750
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑΣ A 550
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ (τ.Ποτιδανίας) ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ A 550
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ A 500
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ A 800
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ B 700
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΣΤΙΛΙΑΣ ΣΤΙΛΙΑΣ A 550
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΣΥΚΕΑΣ ΣΥΚΕΑΣ A 500
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΣΩΤΑΙΝΗΣ ΣΩΤΑΙΝΗΣ A 500
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΕΙΧΙΟΥ ΤΕΙΧΙΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ A 900
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Β 700
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ ΣΠΗΛΙΑΣ A 800
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ ΣΠΗΛΙΑΣ Β 700
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ A 750
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ A 600
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ A 600

 

 http://www.amfissapress.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.