Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στο Δήμο Δελφών

June 23, 2018

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου στις 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Άμφισσας.
Η λίστα της ημερήσιας διάταξης:

 


1. Έγκριση τροποποίησης (4η) Τεχνικού Προγράμματος (Εισάγεται από Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Τμ.Προγρ/σμού).
2. Επικαιροποίηση και Εφαρμογή του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας, στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 (2η έκδοση)
(Εισάγεται από Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Αυτοτελών Προγραμμάτων, εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Τμ.Προγρ/σμού).
3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΠΔΕ του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών (Εισάγεται από Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Τμ.Προγρ/σμού).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Διαγραφές οφειλών από εισφορές σε χρήμα, λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου της ΔΕ Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
7. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
8. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 15/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
9. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 14/2018 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
10. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 19/2018 μελέτης του έργου με τίτλο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
11. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 26/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ- Α ΦΑΣΗ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
12. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 16/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
13. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 17/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
14. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 18/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Ι.ΜΑΜΟΥΡΗ Τ.Κ. ΓΡΑΒΙΑΣ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
16. Εξέταση της από 7-6-2018 ένστασης του αναδόχου, κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη ΕΔΕ κατά του από 24-5-2018 Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
17. Εξέταση της από 13-6-2018 ένστασης της εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE, αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ», κατά της αριθ. πρωτ. 9584/25.5.2018 πράξης του Δήμου Δελφών περί έγκρισης της 5ης Εντολής Πληρωμής του ως άνω έργου. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών (7η) του υποέργου 1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ– ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
19. Έγκριση μελέτης «Τεχνικών προδιαγραφών» της προμήθειας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» και καθορισμός τρόπου υλοποίησης αυτής. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
20. Καθορισμός διαδικασίας ανάδειξης αναδόχων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας σχολ. περιόδου 2018-2019. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, αν. προϊστάμενος Τμ. Προμηθειών).
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση του εορτασμού της «Σπηλιάς της Στρώμης – Σπήλαιο Εθνικής Αντίστασης» την 1η Ιουλίου 2018 στη ΔΕ Καλλιέων.
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πολιτιστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Οικία Σικελιανού στη Τοπική Κοινότητα Δελφών.
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις δράσεις της «Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2018» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας.
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Δ.Κ. Γραβιάς. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του
Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
25. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων για την απόδοση των Τελών Παρεπιδημούντων και επί των Ακαθαρίστων Εσόδων. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
26. Κατάρτιση όρων απευθείας συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Δροσοχωρίου μετά

από δύο άγονες δημοπρατήσεις. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
27. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Διονύσιος Μπουλούτας, ΔΣ. και Πρόεδρος ΔΕΥΑ).
28. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
29. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
30. Αντικατάσταση της Προέδρου στην Επιτροπή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας. (Εισηγητής: : κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
31. Αντικατάσταση της Προέδρου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
32. Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών Συμβουλίων
του Δήμου σύμφωνα με το Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.07.2017) και την ΚΥΑ 11836/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1417/25.4.2018). (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου – Ρομβοτσάνου, Πρόεδρος Δ.Σ.).

www.amfissaface.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.