Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στο Δήμο Δελφών

July 27, 2018

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη μία και μισή το μεσημέρι της Τετάρτης 1 Αυγούστου στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημαρχείο Άμφισσας.
Η λίστα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:


1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις ΄ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ΄ στην Τ.Κ. Αγίας Ευθυμίας της Δ.Ε. Άμφισσας». (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καλοκαιρινή εκδήλωση στην Τ.Κ. Σερνικακίου. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
3. Τροποποίηση προγράμματος και διάθεση πιστώσεων θρησκευτικών εκδηλώσεων Αυγούστου 2018 στην Τ.Κ. Πολυδρόσου. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
4. Έγκριση του Α΄ Κεφαλαίου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Π,1,2,3,4 ΣΧΕΔΙΟΥΤ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).
5. Παράταση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Π,1,2,3,4 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).
6. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
7. Εξέταση της από 20-6-2018 ένστασης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» κατά του από 15/5/2018 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
8. Τροποποίηση της αρ. 110/11.04.2018 απόφασης του Δ.Σ. Δελφών περί κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
11. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
12. Έγκριση μελέτης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
13. Επί αιτήματος δημοτών σχετικά με την Ελεγχόμενη Περιοχή Κυνηγίου Παρνασσίδας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
14. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών για την Πράξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
15. Λήψη απόφασης για την κατ΄ αρχήν έγκριση υποβολής προτάσεων Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δεσφίνας – υποβολής προτάσεων Χωροταξικού Σχεδιασμού. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
17. Έγκριση ονοματοδοσίας του Δημοτικού Γηπέδου Ιτέας «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΙΤΕΑΣ –ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ». (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
18. Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος για την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Χρισσού ιδιοκτησίας Γεωργίου Ρεντζέπη. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
19. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην ΑΜΚΕ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
20. Επί αιτήματος παραχώρησης αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
21. Επί αιτήματος παραχώρησης αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Πολυδρόσου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
22. Επί αιτήματος παραχώρησης αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
23. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
24. Αξιολόγηση αιτήσεων και σύνταξη Α΄ πίνακα δικαιούχων για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφ. Αυτ. Διαχ/σης «Κληροδότημα Ν.ΜΑΜΑ». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
25. Επί αιτήματος του Ομίλου Αντισφαίρισης Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
26. Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου για χρήση από την Εταιρεία Φωκικών Μελετών (Ε.Φ.Μ.). (Εισηγητής:: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

www.amfissaface.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.