Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα στο Δήμο Δελφών

August 18, 2018

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Άμφισσας
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης::


1. ‘Εγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών).
2. Έγκριση τροποποίησης (6η) του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 – Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

3. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
5. Διαγραφές οφειλών από μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Διαγραφή οφειλών από μισθώματα του Δασικού Χωριού στη θέση «Καψίτσα». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
7. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για: 1) τις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Φωκικά 2018» της Δ.Ε. Άμφισσας, 2) την καλοκαιρινή εκδήλωση «Γαλάζια Νύχτα» της Δ.Κ. Ιτέας, 3) την συνδιοργάνωση σκακιστικών εκδηλώσεων στην Δ.Κ. Ιτέας και Δ.Κ. Άμφισσας, 4) την επιχορήγηση επί αιτημάτων Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Δελφών, 5) την δαπάνη πολιτιστικών εκδηλώσεων και ετήσιο μνημόσυνο Δωρητών στην Δ.Ε. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
8. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 23/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ – Γ΄ ΦΑΣΗ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
10. Έγκριση 1ου – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: ‘Επισκευή ζημιών σε τμήματα αρδευτικών τσιμενταυλάκων ΤΚ Καστελλίων’, του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΧΡΙΣΣΟΥ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩ Ν ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
14. Γνωμοδότηση για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, θαλάσσιου χώρου για εκτέλεση του έργου εξυπηρέτησης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή ¨ΟΡΜΟΣ ΚΟΝΤΙΝΟΒΑ» Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
15. Εξέταση της από 20-7-2018 ένστασης της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κίρρας» κατά της υπ΄αριθμ. 12515/29-6-2018 απόφασης επιβολής ποινικής ρήτρας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
16. Εξέταση της από 18/7/2018 ένστασης της αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΔ. ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝ. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» κατά της αρ. πρωτ. 12708/3-7-2018 πράξης της Δ.Τ.Υ. Δ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
17. Εξέταση της από 18/7/2018 ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ» κατά της αρ. πρωτ. 12704/3-7-2018 πράξης της Δ.Τ.Υ. Δ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
18. Εξέταση της από 16/7/2018 Ένστασης – Διαμαρτυρίας – Δήλωσης του Ιωάννη Θεοχάρη, αναδόχου του έργου “Μετατροπή κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Μουσουνίτσας σε Λαογραφικό Μουσείο” κατά του αρ. πρωτ. 12781/3-7-2018 εγγράφου της Δ.Τ.Υ. Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
19. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κατ΄ άρθρο 281 παρ. 3 του Ν.3463/2006. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
20. Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών για τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2018 στο Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
21. Έγκριση μετακίνησης αιρετών του Δήμου Δελφών στο Συμπόσιο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο του Yale 02-06/10/2018 και εξειδίκευση πιστώσεων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
22. Έγκριση μετακίνησης αιρετών του Δήμου Δελφών στη διεθνή διοργάνωση συνεργασίας στο Δήμο ΡΙΖΑΟ 11-17/09/2018 και εξειδίκευση πιστώσεων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
23. Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων από το Δήμο Θεσσαλονίκης, για αόριστο χρονικό διάστημα. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
24. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
25. Έγκριση χρήσης δημοτικού χώρου στην δημοτική κλίμακα Πλουτάρχου στην Τ.Κ. Δελφών. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
26. Έγκριση υποβολής αίτησης για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Δελφών, οι οποίοι λειτουργούν ως Παραρτήματα (Σταθμοί) του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
27. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Δελφών και ορισμός μελών για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής επιλογής νηπίων. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
28. Έγκριση απονομής τίτλου «Επίτιμου Δημότη Δήμου Δελφών» στον καθηγητή Ψυχιατρικής Παιδοψυχιατρικής κ. Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο. (Εισηγήτρια: κ. Ελισάβετ Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Πρόεδρος Δ.Σ.).
29. Επί αιτήματος δημοτών σχετικά με την Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Παρνασσίδας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

www.amfissaface.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.