Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών την Τρίτη 16/10/18

Οκτώβριος 13, 2018

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 θα πραγματοποιθεί συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Δελφών στην αίθουσα Δ.Σ. στην πλατεία Κεχαγιά με θέματα:


1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
2. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για ΚΑ 15-6473 (Έξοδα Οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων) και για ΚΑ 00-6443 (Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών). (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
3. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017-2018 από το Κεφ. Αυτ/λους Διαχείρισης «Κληροδότημα Νικολάου Μάμα». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος.
4. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017-2018 από το Κεφ. Αυτ/λους Διαχείρισης «Κληροδότημα Ιωάννη Αναστασόπουλου». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος.
5. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων στους δύο πρωτεύοντες μαθητές των τριών τάξεων Λυκείου Γαλαξιδίου κατά το σχολικό έτος 2017-2018 από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Κων/νου Γερασάκη». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος.

www.amfissapress.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.