Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Δελφών τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου

November 11, 2018

Παρακαλούμε όπως την 12η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018 (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
2. Λήψη συμπληρωματικής απόφασης στην αρχική αριθ.287/2018 με θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ” Β΄ ΔΡΑΣΗ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
3. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
5. Διαγραφή βεβαιωμένων μισθωμάτων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από τέλη ύδρευσης Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
7. Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Καλλιέων. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
8. Επί αιτήσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας, για απαλλαγή καταβολής αναδρομικών δημοτικών τελών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
9. Έγκριση τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
10. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για ΚΑ 15-6473 (Έξοδα Οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων). (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης).
11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης).
12. Έγκριση και αποδοχή εθελοντικής προσφοράς χρόνου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης).
13. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Αθανασίου Δεδουσόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων Δήμου).
14. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων Δήμου).
15. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος Λουκίας Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων Δήμου).
16. Έγκριση 4ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης με το Φο.Δ.Σ.Α Στ. Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
17. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ. 29/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΡΩΜΗΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
18. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ. 30/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
19. Έγκριση 1ου και τελικού ΑΠΕ του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
21. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
24. Λήψη απόφασης με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των ακινήτων δημόσιας ωφέλειας από την μεταβίβασή τους στο «Υπερταμείο». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με ΕΒΕ Φωκίδας για ανοιχτά κέντρα εμπορίου (OPEN MALLS). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
26. Έγκριση υπογραφής Μνημονίου-Συμφώνου Συνεργασίας ΟΤΑ – ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΟΑΣΕ για μονοπάτια. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
27. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος πολιτών για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
28. Λήψη απόφασης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας για το σχολ. έτος 2019-2020. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. & Πρόεδρος ΔΕΠ).
29. Έγκριση παραχώρησης χρήσης 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. & Πρόεδρος ΔΕΠ).
30. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. & Πρόεδρος ΔΕΠ).
31. Έγκριση εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου στο Κάστρο της Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
32. Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των δομών «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π.» του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
33. Ορισμός υπευθύνων του προγράμματος «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π.» που θα λειτουργήσει στο Δήμο Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
34. Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου Κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
35. Ορισμός υπευθύνων του προγράμματος «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) που θα λειτουργήσει στο Δήμο Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
36. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
37. Έγκριση κάλυψης δαπάνης ταφής θανόντος οικονομικά αδύναμου προσώπου. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
38. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
39. Επί αιτήματος της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχ/κής και Ψυχικής Υγείας για παραχώρηση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
40. Ενημέρωση σχετικά με την μετακίνηση υπαλλήλων του Δήμου Δελφών στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
41. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών και του Δήμου Δελφών για την Πράξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
42. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών και του Δήμου Δελφών, για την Πράξη με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΆΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΗΣ ΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
43. Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για την εξέταση αιτήματος του Παραρτήματος Φωκίδας «ΠΕΑΕΑ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
44. Αντικατάσταση τακτικού μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών & παραλαβής εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχ/των έργων Δήμου Δελφών για το έτος 2018. (Αριθ. 178/2018 απόφαση ΔΣ). (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
45. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
46. Έγκριση παραχώρησης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
47. Έγκριση παραχώρησης έκτασης για τοποθέτηση Φ/Β Σταθμού στη ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών με την μέθοδο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού για την κάλυψη των αναγκών των κοινοτικών αντλιοστασίων Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
48. Έγκριση αξιοποίησης έκτασης για τοποθέτηση Φ/Β Σταθμού στο Δ. Δελφών με την μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γηπέδου ποδοσφαίρου. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
49. Επικαιροποίηση αριθ. 78/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης σε σχέση με πιθανές επιφανειακές εξορύξεις βωξίτη στη θέση “ΑΛΕΦΑΝΤΑΚΙΑ” της Τ.Κ. Καστελλίων». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
50. Επί του από 02.11.2018 αιτήματος του Φοιτητικού Συλλόγου Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
51. Έγκριση πρότασης απευθείας εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος επί των οδών Παλαμηδίου 31, Π. Βλαχάκου και Ροδόπης στην Αγία Σοφία Πειραιά ιδιοκτησίας Κληρ. Νικολάου Μάμα. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
52. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017-2018 από το Κεφ. Αυτ/λους Διαχείρισης «Κληροδότημα Νικολάου Μάμα». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
53. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017-2018 από το Κεφ. Αυτ/λους Διαχείρισης «Κληροδότημα Ιωάννη Αναστασόπουλου». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
54. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων στους δύο πρωτεύοντες μαθητές των τριών τάξεων Λυκείου Γαλαξιδίου κατά το σχολικό έτος 2017-2018 από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Κων/νου Γερασάκη». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
55. Έγκριση για κατ’ εξαίρεση χορήγησης πρόσθετου οικ. βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ. Διαχ/σης Κληρ. Ν. ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 50/2018 ΔΚ Γαλαξιδίου, εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
56. Έγκριση για κατ’ εξαίρεση χορήγησης πρόσθετου οικ. βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ. Διαχ/σης Κληρ. Ν. ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 51/2018 ΔΚ Γαλαξιδίου, εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
57. Έγκριση για κατ’ εξαίρεση χορήγησης πρόσθετου οικ. βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ. Διαχ/σης Κληρ. Ν. ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 52/2018 ΔΚ Γαλαξιδίου, εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
58. Έγκριση για κατ’ εξαίρεση χορήγησης πρόσθετου οικ. βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ. Διαχ/σης Κληρ. Ν. ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 53/2018 ΔΚ Γαλαξιδίου, εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

 

www.amfissaface.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.