Δημοτικό Συμβούλιο Δ.Δελφών 26/11/2018 – τα θέματα

 Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Παρακαλούμε όπως την 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄ , προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού τριών ατόμων, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/07. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών). 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 3. Έγκριση Έκθεσης 3ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 4. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστ/νος Υπηρεσίας Δόμησης). 5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών Δ.Τ.Υ. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 6. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 35/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5 ΣΤΗ ΛΑΚΚΑ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 7. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 38/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 8. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 33/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 9. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 39/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 10. Έγκριση και παραλαβή της προμελέτης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΓΑΖΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 12. Έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στο Π.Α.Α. 2014-2020, Μέτρο 19 CLLD LEADER. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 13. Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Α.Π. 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στ. Ελλάδα Νότιο Αιγαίο) με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ» (ΟΠΣΑΑ 175596), Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 16. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για ΚΑ:15-6471 (Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων). (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης). 17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης). 18. Έγκριση υλοποίησης προτάσεων δομημένων γενικών προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2018-2019 του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 19. Λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου (Απόφαση 744/2018 ΡΑΕ). (Εισηγητής: 20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γ.Σ. του ΦοΔΣΑ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 22. Λήψη απόφασης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας για το σχολ. έτος 2019-2020. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). 23. Αντικατάσταση της ΔΣ κ. Τρ. Πιλάλα-Τσακίρη στην Επιτροπή Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας (Αριθ. απόφ. ΔΣ 209/2016). (Εισηγητής: κ. Ελλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Πρόεδρος Δ.Σ. 24. Ωράριο εργασίας της υπαλλήλου του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Ηλίας Θεοφάνης, Γ. Γραμματέας Δήμου Δελφών).

Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΑΝΟΥ – ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.