ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

Μαιρη  Ανδρεοπουλου

Ο Δήμος Δελφών γίνεται μία ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ!
Από σήμερα, Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τους εκπροσώπους των εταιρειών της Αναδόχου Σύμπραξης, ξεκινά το έργο αναβάθμισης και αυτοματοποίησης των συστημάτων οδοφωτισμού του Δήμου με έξυπνα φωτιστικά τεχνολογίας Led, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών smart cities (ευφυών πόλεων).
Το συγκεκριμένο έργο είναι το πρώτο Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.) στην

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με 100% αυτοχρηματοδότηση και ανάληψη του ρίσκου από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς ο ανάδοχος θα υλοποιήσει την επένδυση με ίδια κεφάλαια και θα αποπληρώνεται τμηματικά σε βάθος 12ετίας, λαμβάνοντας ένα μέρος της επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας και παράλληλα ο ανάδοχος θα είναι υπόχρεος για την 12ετή συντήρηση του δικτύου οδικού φωτισμού.
Ο Δήμος Δελφών δεν θα χρειασθεί να δαπανήσει ούτε ένα ευρώ από νέους πόρους για την πραγματοποίηση της επένδυσης, καθώς το κόστος της θα καλυφθεί αποκλειστικά και μόνον από τους πόρους που αυτή θα εξοικονομήσει.
Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Δελφών θα είναι πλέον μία ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ (SMART CITY), καθώς στα πλαίσια του έργου,
• θα εγκατασταθούν 9.362 φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.
• θα εφαρμοσθούν πρότυπα και προδιαγραφές για την παροχή φωτισμού, ανάλογα με κάθε κατηγορία οδών.
• θα εγκατασταθούν Συστήματα Τηλεδιαχείρισης – Ελέγχου Ενέργειας – Προληπτικής Συντήρησης για το σύνολο της υποδομής,
• θα αναπτυχθεί η πλατφόρμα ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ (SMART CITIES) που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω υπό-συστήματα :
1. Σύστημα Τηλεδιαχείρισης Φωτισμού
3. Σύστημα Έξυπνων Κάδων Απορριμμάτων
4. Σύστημα Διαχείρισης Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης WiFi
5. Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφοριακής Ροής
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των εγκατεστημένων φωτιστικών θα είναι νέας γενιάς και σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED, με απόδοση μεγαλύτερη 150 lum/w, ε, εναρμονιζόμενα πλήρως και τα επικρατούντα Πρότυπα και Οδηγίες σε Εθνικό και Κοινοτικό Επίπεδο.
Στην ουσία, το έργο του Δήμου Δελφων είναι το πρώτο έργο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που δεν έχει να κάνει απλά και μόνον με αντικατάσταση του οδοφωτισμού αλλά είναι η μετάβαση ενός Δήμου από τον παθητικό φωτισμό στον έξυπνο φωτισμό και στις λύσεις SMART CITIES.
To έργο θα αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος προς το Δήμο και του δημότες μας:
• Εγγυημένη Εξοικονόμηση 74,06% (2.951.684,80 kWh / Έτος), έναντι του 71,23% (2.835.614,88 kWh / Έτος), που αρχικά είχε εκτιμηθεί από τον Δήμο, δεδομένο το οποίο μειώνει ακόμα περισσότερο τη δαπάνη κατανάλωσης ενέργειας που θα πληρώνει ο Δήμος στον Πάροχο Ενέργειας,
• Όφελος Δήμου στην 12ετία από την εξοικονόμηση ενέργειας: 1.230.667 ευρώ (Μέσος Όρος: 102.556 ευρώ / έτος) στην τελικά εκτιμούμενη εξοικονόμηση ενέργειας από τον Ανάδοχο: 6.022.506 ευρώ δηλαδή έκπτωση – όφελος 20,47%,
• Μείωση αποτυπώματος: 44.229,08 τόνους CO2 (12 έτη) με εγγυημένο τρόπο δηλαδή με μετρήσεις πεδίου και άρα αξιοποίηση του για χρηματοδοτήσεις έργων απευθείας στην Ε.Ε.,
• Μηδενισμός ετήσιων εξόδων συντήρησης, προμήθειας λαμπτήρων και φωτιστικών του Δήμου για τα Επόμενα 12 χρόνια: 1.962.702 ευρώ και Μέσο Όρο / έτος: 163.559 ευρώ, δεδομένου ότι το κόστος συντήρησης του όλου συστήματος περνάει στον Ανάδοχο,
• Όφελος από Φόρους – Τέλη (εκτός ΦΠΑ) από διαφορές: 306.409 ευρώ στην 12ετία, στ. Συνολικό όφελος του Δήμου: = 3.499.778 ευρώ / 12 = 291.648 ευρώ, σαν Μέσος Όρος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την διενέργεια νέων επενδύσεων και ένα σημαντικό τμήμα μπορεί να γυρίσει στους δημότες ως μείωση τελών.
Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α) – Πλεονεκτήματα
Επιλέξαμε ένα αποδεδειγμένα επιτυχημένο Ευρωπαϊκό εργαλείο χρηματοδότησης του έργου, που είναι οι συμβάσεις Σ.Ε.Α.
Στην Ευρώπη τα έργα οδικού φωτισμού υλοποιούνται σε μέγιστο βαθμό με ιδιωτικά κεφάλαια και ρίσκο. Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος απολαμβάνει από την πρώτη μέρα της σύμβασης το μερίδιο του από το όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας ενώ παράλληλα απαλλάσσεται από τις υπέρογκες ετήσιες δαπάνες συντήρησης του δικτύου φωτισμού του.
Επίσης λόγω της φύσης του έργου, το προς ανάπτυξη σύστημα τηλε-διαχείρισης οδικού φωτισμού καθώς και τα συστήματα των εφαρμογών smart cities απαιτούν για την σωστή και αποδοτική λειτουργία τους εξειδικευμένο προσωπικό, που ο Δήμος δυστυχώς δεν διαθέτει.
Οι Δήμοι της Χώρας μας, έχουν πληρώσει παρά πολλές φορές εφαρμογές και συστήματα που μετά την παραλαβή τους μένουν στο ράφι λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας για τη λειτουργία και την εκμετάλλευσή τους.
Αν ο Δήμος ελάμβανε Δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το σημαντικό έργο υποδομής (κατά προτάσεις που ακούστηκαν…), θα αναγκαζόταν να επιβαρύνει τους δημότες με νέο χρέος και να ρισκάρει αναμένοντας πολλά χρόνια μέχρι να φανεί το όποιο οικονομικό όφελος σε εμάς, καθώς η αποπληρωμή του δανείου θα εκμηδένιζε τα οφέλη για πολλά χρόνια!
Εμείς αντιθέτως καταφέραμε να υλοποιήσουμε το έργο άμεσα, να το πληρώσουμε σε βάθος 12ετίας μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και να κερδίσουμε εκ του ασφαλούς και μάλιστα από την πρώτη μέρα. Ο Ανάδοχος, σε αντίθεση με έργα προμήθειας, εγγυάται το καθαρό οικονομικό όφελος του Δήμου και έχει ρήτρες για να επιτυγχάνει την εγγυημένη εξοικονόμηση.
Επίσης, με βάση τη Διακήρυξη και τη σύμβαση, στο τέλος της 12ετίας η απώλεια της φωτεινής ροής δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής φωτεινής ροής, βάσει του προτύπου LM80 (L70 reported), το οποίο σημαίνει ουσιαστικά φωτιστικά καινούργια με χιλιάδες ώρες λειτουργίας.
Η Δημοτική Αρχή σεβόμενη την αρχή της ανταποδοτικότητας (πληρώνω για να απολαμβάνω υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα) αξιοποιεί τα δημοτικά τέλη και δεσμεύεται ότι το όφελος θα διοχετευτεί είτε σε μείωση τελών ευπαθών ομάδων, είτε σε συναφή έργα αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού.
————————————————————-
Άμφισσα, 8 Απριλίου 2019
Θανάσης Παναγιωτόπουλος
Δήμαρχος Δελφών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.