Από σήμερα η επιστροφή πινακίδων ενόψει Πάσχα

  Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 09:36

 

Από σήμερα η επιστροφή πινακίδων ενόπη Πασσχα

Επιστρέφονται από σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019, οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με σχετική απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Π ολίτ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Η Απόφαση αφορά τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι και την Κυριακή 21 Απριλίου 2019, αποκλειστικά για τις παραβάσεις:

• του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. (στάση και στάθμευση) και

• η παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Ο.Κ (πινακίδα Ρ-40, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) για την οποία προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας για 20 (20) ημέρες σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 103 των Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 3 των άρθρων 31 του Ν. 4530/2018.

Εξαιρούνται οι παραβάσεις που αφορούν την παρεμπόδιση της διέλευσης των ατόμων με αναπηρία και η στάθμευση σε αποκλειστικά ή γενικά θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (άρθρο 29 παρ. 1 εδάφιο β του Ν. 4530/2018).

Προϋπόθεση για την επιστροφή των προαναφερθέντων στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού τέλους.

Σημειώνεται ότι η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες Αρχές εφαρμόζεται κανονικά, καθώς δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διαδικασία επιστροφής των στοιχείων.

http://www.lamiareport.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.