ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019

à ¢ â, ¬  ¢ ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, ÃÆ'à ¢ â,  ± à ?? Âμà ?? ¹à ?? ºà ?? ΕΝΑ ?? ΕΝΑ ?? ½à ??  ± à ??? ???? ΕΝΑ? ³à ?? ¹à ??  ± à ?? Å¡Ã ??? ???? ΕΝΑ ?? Ë ??? ??? ???? ΕΝΑ ?? ¡à ??? ??? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ένα ?? ¢ à ?????????  © à ?? ΕΝΑ ??

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλύπτονται οι ιδιοκτήτες, οι κτηνοτρόφοι και άλλοι αδιάσπαστοι χώροι που βρίσκονται εντός και εκτός πόλεων και ανεξάρτητων οικισμών για την καθαριότητα και απομάκρυνση των ιδιοκτησιών τους από ξηρά χόρτα, απορρίμματα (ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους) και άλλα εύφλεκτα υλικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 και του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας άρθρο 18.

Επίσης καλείσθε για τον κλάδο των ελαιοδέντρων και γενικότερα για τα δέντρα των οποίων οι κλώνοι επεκτείνονται σε δρόμο (περιφερειακό, δημοτικό, αγροτικό) και εμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων καθώς σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εμποδίζει τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων καθώς και κάθε είδους οχήματος

Εφόσον δεν ανταποκριθεί στην παραπάνω εκκαθάριση, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δελφών θα προβεί στην εκκαθάριση των ιδιοκτησιών-ενοικιαζόμενων κατοικιών σας και θα χρεώσει τις κατά νόμο δαπάνες καθαρισμού ανάλογα με την έκτασή τους και το είδος αποκλειστικής βλάστησης και των δικαστηρίων και θα σας καταλογίσει αναλογικό τέλος . Επίσης, προβλέπεται η υποβολή αίτησης για παράβαση του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας που είναι το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος του Δήμου Περιβαλλοντικής & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών, Γ. και Φ. Τσιγάρα 14, 331 00 Άμφισσα, τηλέφωνο 22650 72009.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει την 1η Μαίου  2019 και τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου 2019 και σύμφωνα με την αριθ. 1/2019 Πυροσβεστική διάταξη απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας.

Η ΑΝΤΙΠΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ Ζ.ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.