Κοινωνικός Τουρισμός 2019 : ΟΑΕΔ: Ξεκινά την Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων

 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Ξεκινούν την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019, στις 8.00, η ​​ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παροχέων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα υποτροφιών διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών τους, με επιταγή  κοινωνικής τουριστικής περιόδου 2019-2020.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του  Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) , οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από όλους τους ενδιαφερομένους-δικαιούχους και φορείς, μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 στις 23:59. Οι διακοπές με το πρόγραμμα υποτροφιών μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Αυγούστου 2019 έως τις 31 Ιουλίου 2020 σε τουριστικά καταλύματα του ΟΑΕΔ παρόχων.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και των ωφελουμένων του προγράμματος ανέρχεται σε 140.000 άτομα, ενώ το πρόγραμμα προϋπολογισμού ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ.

Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:

– Από μία έως 10 διανυκτερεύσεις, όταν επιλέγετε για διακοπές ταξιδιωτικά καταλύματα των νησιών Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή

– από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις, όταν επιλέγονται για διακοπές ταξιδιωτικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ). Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιήσει την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν έγκαιρα στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν, για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση των υπηρεσιών για όσους είναι εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό και, ταυτόχρονα, διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το  TAXISne t καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα αυτών των κωδικών μπορούν να πιστοποιούνται αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.

Δικαιοδόχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι / ες και άνεργοι / ες οι οποίοι / ες κατά το έτος 2018:

– Είχε 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (με κρατήσεις υπέρ Εργατικής Εστίας) ή

– έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ή

– έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσιες επιδοτήσεις), ή

– συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι / ΣΤΟ Ειδικό ες Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ ΤΟΥ  ΟΑΕΔ  κατά ΤΗΝ ημερομηνία λήξης Υποβολής αιτήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μέτρηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση επιταγής κοινωνικού τουρισμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα, όπως αυτά περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, που διαθέτουν σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος τα δικαιολογητικά λειτουργίας τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσφοράς στις υπηρεσίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ωστόσο, αν οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτηθούν, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους, μέχρι τις 18 Ιουνίου 2019, ώρα 13:00. Οι προμηθευτές αποστέλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα δικαιολογητικά, μέχρι τις 14 Ιουνίου και ώρα 23.59.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από το διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Πηγη:  news.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.