Στις 12 Ιουνίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δελφών

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/06/2019

Παρακαλούμε όπως την  12 Το Το το η Ιουνίου 2019, ΗΜΕΡΑ Τετάρτη ΚΑΙ Ώρα 18.00 προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

1. Τεκτοποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου μέχρι 31/12/2018 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

2. Τροποποίηση της αριθ. 56 / 27.02.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών σχετικά με την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών και του Δήμου Δελφών για την Πράξη με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΛΩΤΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – ΦΑΣΗ Α», ΟΠΣ 5028295. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

3. Τροποποίηση της αριθ. 90 / 23.03.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών για την πράξη με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

4. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών και του Δήμου Δελφών για την Πράξη με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ». (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

5. Τροποποίηση (4 η ) Τ.Π. με ταυτόχρονη αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

. 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβάρης, προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών).

7. Έγκριση Έκθεσης 1 ου τριμήνου Σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019. (Εισηγητής: Κ. Δημήτριος Κοϊβάρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

8. Κατάργηση της δίκης σε δικαστική διαφορά επί αγωγής κ. Κύκκου Φουσέκη (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβάρης, προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών).

9. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 006492 με τίτλο «Δικαστικές δαπάνες και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. . (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβάρης, προϊστάμενος Οικ / κών Υπηρεσιών).

10. Ειδίκευση πιστώσεις. (Εισηγητρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν.

προϊσταμένη του Αυτ / λίου Τμ. Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης).

11. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

12. Έγκριση 2 ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ »Α.Μ. 13/2017 του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

13. Έγκριση 1 ου και τελικού ΑΠΕ του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΦΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

14. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΤΣΑΤΕΣ ΤΚ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

15. Έγκριση της παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΡΡΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

16. Εγκριση της παρατάσεως των προθεσμιών εργασιών του υποέργου 1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΡΡΑΣ» ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» »ΟΠΣ 5008123. (Εισηγητής :. Κ Παναγιώτης Κακκανάς ή προϊστάμενος Δ.Τ .Υ.).

17. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου. (Εισηγητής: κ. Σπύρος Κολοβατιανός).

18. Έγκριση κάλυψης δαπάνης τέφρας θανάτου οικονομικά αδύναμου προσώπου.

(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

http://www.orafok.gr/articleviews.php?id=21975

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.