Τα συμπεράσματα της 13ης Συνόδου ΦοΔΣΑ που πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς

13i pan syn fodsaΠραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή η 13 το η  Σύνοδος ΤΩΝ ΦοΔΣΑ στις 20,21 & 22 Ιουνίου 2019 στους Δελφούς.

Η 13 η  Σύνοδος του Δικτύου των Φορέων συνδιοργανώθηκε με την Περιφερειακή Φόδα Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ε.ο.αν).

Στο Συνόδου παραβρέθηκαν

 • Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σωκράτης Φαμέλλος

 • Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας Μπακογιάννης

 • Ο Μητροπολίτης Θηβών & Λεβαδείας κ. Γεώργιος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

 • Αντιπεριφερειάρχες, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Προέδρων & Στελεχών των ΦοΔΣΑ από όλη την χώρα καθώς και εκπρόσωποι κατασκευαστικών και κατασκευαστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Κεντρικό θέμα της 13 ης  Συνόδου ήταν «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Διαχείριση Απορριμμάτων»

Αυτό ήταν και το θέμα του συνόλου σχεδόν των εισηγήσεων και του διαλόγου που αναπτύχθηκε στη 13 το η  Σύνοδο.

Τα συμπεράσματα της 13 ης  Συνόδου, συνοψίζονται στις παρακάτω διαπιστώσεις:

 1. Το υφιστάμενο και ατελές μέχρι σήμερα, όσον αφορά την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, δεν λύει προβλήματα – αντίθετα δημιουργεί νέα και οξύνει τα παλαιά – δεν παράγει αποτελέσματα όσον αφορά τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) ) και των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

 2. Το παραπάνω συμπέρασμα, επιτείνεται και από σειρά άλλων θεσμικών αγκυλωμάτων όπως το θεσμικό πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ο Ν. 4412/2016 και τις συνεχείς τροποποιήσεις και μεταβολές του, οι καθυστερήσεις από την αρμόδια Διεύθυνση κρατικών ενισχύσεων για θέματα Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), οι καθυστερήσεις εκδόσεως ΑΕΠΟ, η δυσκολία στη διατύπωση θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών συμμόρφωσης ανάλογα με τη χρήση του, της ουσίας από την Γενική Γραμματεία Συντονισμού των Αποβλήτων, η οποία εξακολουθεί να υπάγεται στο ΥΠΕΣ ενώ όπως έχει προταθεί επανειλημμένα ότι θα πρέπει να υπάγεται στο αρμόδιο τομεακό Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ία.

 3. Η σημερινή απογοητευτική εικόνα στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) στη χώρα, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ και των αυξημένων απαιτήσεων των Οδηγιών της Κυκλικής οικονομίας, πρέπει να αναστραφεί. Ο νέος ΕΣΔΑ οφείλει να επανεξετάσει την βιώσιμη επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης χωρίς να αποκλείει τεχνολογίες που συμβάλλουν στη προοπτική της βιώσιμης και αειφόρου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

 4. Η αναστροφή της σημερινής πορείας απαιτεί τον ειλικρινή «νέο διάλογο» μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στο ζήτημα της ΔΣΑ (Κράτος, ΟΤΑ, ΦοΔΣΑ, ΣΕΔ, ιδιωτικός τομέας & πολίτες). Οι σχεδιασμοί και οι αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες θεσμοθέτησής τους, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα αυτού του «νέου διαλόγου» και όχι των μέχρι σήμερα παράλληλων μονολόγων.

 5. Η αναστροφή θα έρθει μέσα από το «νέο διάλογο» στον οποίο καλούμε να δεσμευτούν όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί που συμμετέχουν στις Εθνικές εκλογές και όχι από την εμμονή σε μη λειτουργικές και τιμωρητικές λογικές του χθες. Με διεύρυνση των βαθμών ελευθερίας των εμπλεκομένων και απελευθέρωση των δημιουργικών δυνατοτήτων τους.

Τέλος θα πρέπει να κλείσει άμεσα η 5μηνη εκκρεμότητα με την έκδοση των απαιτούμενων διαπιστωτικών πράξεων για τη σύσταση και λειτουργία των ΦοΔΣΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018. Η μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, η επιλεκτική εφαρμογή ή η στρεβλή ερμηνεία διατάξεων του νόμου για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων σε βάρος ΦοΔΣΑ μελών του Δικτύου, θα βρει απέναντι το σύνολο του Δικτύου.

Το παρόν ψήφισμα να σταλεί

 • Στα κόμματα

 • Σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία

 • Στην ΚΕΔΕ και τους Δήμους της χώρας

 • Στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις

 • Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

 • Στα επιχειρησιακά προγράμματα

 • Στα ΣΕΔ

 • Στα ΜΜΕ

Τοπικά Νέα | Star Κεντρικής Ελλάδας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.