Υπενθύμιση προθεσμίας για ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Δελφών

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                         ΑΜΦΙΣΣΑ, 09.09.2019

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά

Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα

Τηλέφωνο: 2265350027

FAX: 2265350021

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  mayor@delphi.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών προς το Δήμο Δελφών έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

  Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 / 17.05.2019 τεύχος Α ‘) «Ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορολογικής Διοίκησης και Ο.Τ.Α. α σημείωσε τη δυνατό τητα ρύθμισης των οφειλών προς το Δήμο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Ειδικά:

Α. Στην ρύθμιση του Νόμου υπάγονται οι οφειλές προς τις κοινότητες και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 16.07.2019, ακόμη και εκείνων που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις μέχρι 100 (εκτός από το τελευταίο που μπορεί να είναι μικρότερες από τις υπόλοιπες) με απαλλαγή κατά το ποσοστό των προσαυξήσεων και των τόκων υπερημερίας που επιβαρύνουν τα ποσά αυτά, καθώς και των προστίμων λόγω υπεκμισθώσεως υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δηλώσεως ή λόγω μη καταβολής τελών.

Γ. Η ρυθμισμένη οφειλή εκκαθαρίζεται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υπαγωγής στην ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση εκτός του τελευταίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ευρώ.

       Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Δελφών (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας κα Αναπ. Παπαϊωάννου τηλ. 22653-50033 email:  a.papaioannou@0585.syzefxis.gov.gr

         Τέλος οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία των εσόδων και στους εισπράκτορες των δημοτικών μονάδων Γαλαξιδίου, Γκαρίας, Δελφών, Δεσφίνας, Ιτέας, Καλλιεών και Παρνασσού.

                                                                        ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αναρτήθηκε από  Καρτερία  στις  7:30 π.μ.  

Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis! Μοιραστείτε το στο Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Κοινοποίηση στο Pinterest

Ετικέτες  ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.