ΠΡΟΣΟΧΗ! Τέλος το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους…απαγορεύεται σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος!… Επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας…

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εντατικοποίηση ελέγχων για τον καπνισμό στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Να τηρεί αυστηρά την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία ζητώντας από τα γραφεία της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της προσπάθειας για την καταπολέμηση των αρνητικών συνεπειών της χρήσης προϊόντων καπνού.

Η Γενική Δ / νση εξέδωσε έγγραφο για την ενημέρωση των εμπλεκομένων στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας περί καπνίσματος και των επιμέρους πτυχών της, υπενθυμίζοντας τα βαρέα πρόστιμα για όσους δεν τηρούν τους κανονισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι των αρμόδιων υγειονομικών οργάνων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα επιταχυνθούν με την εφαρμογή του αντιγραφικού νόμου, με τον οποίο επιβάλλεται η πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος στις κλειστές δημόσιες εγκαταστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλα τα  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, εφόσον είναι περιμετρικά ανοικτά σε τουλάχιστον δύο πλευρές. Ως «εσωτερικός χώρος» νοείται το παραπέτασμα ή ο χώρος με συρόμενο ή αποσπώμενο οροφή, όπως και κάθε χώρος, με κάλυμμα και ταυτόχρονα κλεισμένο με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.

Ενδεικτικά, ως παραβάσεις που ελέγχονται από την αντιπαπνιστική νομοθεσία θεωρούνται:

– Τα καπνιστικά μέσα σε χώρους όπως νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και βαθμίδων, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των τύπων, χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κέντρα διασκέδασης, χώροι που είναι εγκατεστημένοι δημόσιοι οργανισμοί, ΟΤΑ κλπ.

– Η μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων, όπως για παράδειγμα η μη απομάκρυνση των αχθοφόρων.

– Η μη αναγραφή σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος. Οι υπεύθυνοι των χώρων εργασίας ή υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κάθε αρμόδιος πρέπει να φροντίσει για την αναστολή της απαγόρευσης σήματος στο χώρο ευθύνης του και μάλιστα σε εμφανή σημεία αυτού και να επαναλάβει την σήμανση για κάθε δεκαπέντε τετραγωνικών μέτρων του χώρου.

– Η μη ανταπόκριση του υπευθύνου λειτουργίας του καταστήματος σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης και η μη κλήση των αρμόδιων οργάνων καθώς και η μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες.

– Η μη συνεργασία του υπευθύνου της επιχείρησης με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου.

Η παραβίαση των διατάξεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας επιφέρει την επιβολή προστίμων σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού σε χώρους όπου απαγορεύεται, στους υπεύθυνους διαχείρισης και λειτουργίας αυτών των χώρων.

Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού, επιβάλλεται πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ. Τέλος από 500 έως 10.000 ευρώ επιβάλλεται σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων όπου γίνεται παραβίαση της νομοθεσίας. Στην τέταρτη παραίτηση επιβάλλεται προσωρινή ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης καταστήματος για χρονικό διάστημα 10 ημερών, ενώ στην πέμπτη επανάληψη η άδεια ανακαλείται οριστικά.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων του δημοσίου δικαίου, ο καπνός στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους συνιστά και ποινικό αδίκημα.

Οι υπεύθυνοι διαχείρισης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  οφείλουν να προμηθευτούν «Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 3868/2010» για τη βεβαίωση ενδεχόμενων παραβάσεων το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος).

Παρακαλούνται οι επιχειρηματίες και οι πελάτες των επιχειρήσεων τους για την πιστή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου προς αποφυγή επιβολής  προστίμων από τα ελεγκτικά όργανα.

Θεωρούμε ότι το σύνολο των καταστηματαρχών, των υπαλλήλων και πελατών θα ανταποκριθεί στην εφαρμογή του νόμου. Άλλωστε μιλάμε για ένα θέμα που αφορά στην υγεία όλων μας,

Με το παραπάνω έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν Μέριμνας ολοκληρώνεται μια περίοδος συστάσεων και προσαρμογής. Με τη συνεργασία όλων μπορούμε να βγάλουμε το τσιγάρο έξω από τους δημόσιους κλειστούς χώρους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας..

                                                               Ο Αν. Προϊστάμενος Γενικής Δ / νσης

Δρ. Σταύρος Τσελάς

Αναρτήθηκε από την  Fokida TV  στις  7:22 π.μ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.