ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Οριστική τέλος στα υποθηκοφυλακεία έλαβε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή των κατόχων χαρτοφυλακίου κατά της νέας δομής του κτηματολογίου, επιτρέποντας την υποκατάσταση του παλαιού μοντέλου με το νέο, μόλις συσταθεί γραφείο κτηματολογίου. Με την απόφαση αυτή κλείνει οριστικά η μακρά διαμάχη των υποθηκοφυλακίων-κτηματολογίου, η οποία απειλεί να μετακινήσει στην πηγή του πολύπαθο έργου.

Με την απόφαση 1757/2019, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό την προεδρία του κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η κατάργηση των αθώων υποθηκοφυλακείων με τον ν. 4512/18 και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δεν αντιτίθεται στο Σύνταγμα. Όπως αναφέρει η απόφαση, η σύνταξη κτηματολογίου έχει ανασταλεί από το 2001 σε συνταγματική επιταγή. Επιπλέον, το σύστημα που επιλέχθηκε είναι κτηματομετρικό και όχι προσωποκεντρικό (όπως τα υποθηκοφυλακεία), ενώ η πληροφορία δεν είναι μόνο νομική (όπως στα υποθηκοφυλακεία) αλλά και τεχνική (δηλαδή συνοδεύεται από τον ακριβή εντοπισμό του ακινήτου). Αρα, η αναφορά του άρθρου 92 του Συντάγματος ότι «οι συμβολαιογράφοι και οι αμειβόμενοι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών είναι μόνιμοι εφόσον υφίστανται οι σχετικές υπηρεσίες ή θέσεις που αποδεικνύουν ότι το Σύνταγμα δεν περιέχει εγγύηση θεσμών για τις αμοιβές υποθηκοφυλακείας, όπως και για τα υποθηκοφυλακεία εν γένει», αναφέρει η απόφαση. Συνεπώς, η καταστατική εγγύηση της νομιμότητας των υποθηκοφυλακίων ισχύει μέχρι την κατάργηση του θεσμού και δεν απαγορεύει στο κράτος να επιλέξει άλλο σύστημα καταχώρησης και δημοσιοποίησης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Ο εξοπλισμός

Με την ίδια απόφαση το ΣτΕ έκρινε ότι η εξοπλισμό των υποθηκοφυλακίων ανήκει στο κράτος, αφού δεν είχε αποκτηθεί με την προσωπική περιουσία των υποθηκοφυλακών, αλλά με ειδική παρακράτηση που υπήρχε σε κάθε καταχωρημένη πράξη και επομένως ορθά η εξοπλισμό αυτή θα έπρεπε να μεταφερθεί στα κτηματολογικά γραφεία. Τέλος, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η προσχώρηση των επικεφαλής μη αμειβόμενων υποθηκοφυλακών θέλει σε θέσεις προϊσταμένων ή αναπληρωτών προϊσταμένων (ή να επανεγκαθίστανται δικηγόροι ή συμβολαιογράφοι) των κτηματολογικών γραφείων δεν αντιβαίνει στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας ούτε προσβάλλει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, όπως είχαν εκείνοι υποστηρίζουν.

Η απόφαση του ΣτΕ κλείνει οριστικά τη μεγάλη διαμάχη μεταξύ των υποθηκοφυλακίων με το «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η ένωση των υπολοίπων υποθηκοφυλακίων έχει εδώ και πολλά χρόνια στραφεί εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι το έργο έχει λάθη και δεν εγγυάται την προστασία της ιδιοκτησίας. Το ελληνικό Κτηματολόγιο υποστηρίζει ότι το σύστημα των υποθηκοφυλακίων ανήκει στο παρελθόν και από την πλευρά της οργάνωσης αλλά και επειδή ο τίτλος δεν συνδέεται με τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης του ακινήτου και δεν καταγράφει και τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου και τις χρησιμότητες.

Τώρα η προσοχή στρέφεται στην οργάνωση της νέας δομής του κτηματολογίου (μία κεντρική υπηρεσία, 17 κτηματολογικές γραφείες και 68 υποκαταστήματα), η οποία έχει καθυστερήσει αρκετά. Μία από τις κύριες αιτίες είναι οι πολύ αυστηρές προδιαγραφές που έχουν τεθεί για την επιλογή των κτιρίων που θα προσληφθούν για τα κτηματολογικά γραφεία και τα υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται οι ιδιοκτήτες και να μην συμμετέχουν στις σχετικές διαγωνισμοί.

Πηγή: Kathimerini.gr

Κατηγορία άρθρου:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.