Δήμος Δελφών : “Οριστική ένταξη της ανάπλασης της Πλατείας Ησαΐα στο Πράσινο Ταμείο”

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                          ΑΜΦΙΣΣΑ 12.11.2019

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά

Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα 

Τηλέφωνο: 2265350027

FAX: 2265350021

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  mayor@delphi.gov.gr

Α.Δ.Τ .: 23/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οριστική ενσωμάτωση της αναμόρφωσης της Πλατείας Ίσαϊα

στο Πράσινο Ταμείο

«Κοινόχρηστοι χώροι με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον»

Την οριστική ένταξη του έργου «Βιοκλιματική Αναμόρφωση της Πλατείας Ησαΐας στο Δημοτικό Κοινό της Αμφισσάσας» αποφασίστηκε στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Εσωτερικών.  Το έργο εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019» Άξονας 1 «Αστική αναζωογόνηση 2019».

Σύμφωνα με την φιλοσοφία του συγκεκριμένου προγράμματος, ο  κύριος στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού καθώς και η αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική και βιοκλιματική αναβάθμιση των πόλεων.  Το έργο της πλατείας Ησαΐα στην Αμφισσα, το οποίο εγκρίθηκε, είναι συνολικού προϋπολογισμού 576.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο του ΧΑ με το ποσό των 284.144,00 €.

Ο Δήμος Δελφών υπέβαλε τις προτάσεις της για την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, σύμφωνα με την πρόσκληση του φορέα, αλλά μετά από απόφαση της νέας διοίκησης του Δήμου τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Κοινότητας. Ο λόγος της συγκεκριμένης απόφασης εδράζεται, αφενός, στο ότι το προϋπολογισμό της αρχικής πρότασης υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ, χωρίς ακόμη να περιλαμβάνεται η φωτισμός της πλατείας, αφετέρου δε στο γεγονός ότι το σχέδιο που είχε δει την δημοσιότητα δεν είχε τύχει της αποδοχής της τοπικής κοινωνίας.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, σύμφωνα με το νέο σχέδιο που εκπονήθηκε, θα αφορούν στην αντικατάσταση βασικών υλικών της. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να αντικατασταθούν οι υπάρχουσες πλάκες με νέες, ψυχρού τύπου, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το σχέδιο της βιοκλιματικής αναβάθμισης του χώρου, ενώ θα γίνει και νέα φύτευση στους χώρους πρασίνου. Επίσης, θα γίνει αντικατάσταση του φωτισμού, δίνοντας λύση σε ένα από τα βασικότερα προβλήματα που έχει σήμερα η Πλατεία.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Δελφών, στο σύντομο χρονικό διάστημα της νέας θητείας, κατάφεραν να ωριμάσουν το εν λόγω έργο, με την απαραίτητη τροποποίηση των μελετών που απαιτούνται, πετυχαίνοντας τελικά την οριστική ένταξή του προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Οι αλλαγές που έγιναν μάλιστα το καταστούν ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, βάσει όμως και των ρεαλιστικών οικονομικών δεδομένων της περιόδου που διανύει ο Δήμος.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ταγκάλης σημείωσε:  «Η Πλατεία Ησαΐας με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αποδίδεται στους πολίτες και τους επισκέπτες της Αμφισσας ως χώρος συνάθροισης, εξυπηρετώντας στο έπακρο τον βασικό της σκοπό. Ο Δήμος Δελφών έχει ως στόχο την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, καθιστώντας τους προσβάσιμους σε όλους, και υπό τις συνθήκες που απαιτούν την τήρηση του περιβάλλοντος και του ανθρώπου ».

Από το Γραφείο του Δημαρχείου

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.