Δρόσος Παρασκευάς… “Τί θα κάνετε κε Διευθυντά;”

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

Η εικόνα μπορεί να περιέχει: 7 άτομα, περιλαμβάνεται ο δρόμος της παρασκευής, που χαμογελούν, άτομα κάθονται και εσωτερικό χώρο

Η εικόνα μπορεί να περιέχει: βουνό, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Περιφερειακού Συμβούλου Φωκίδας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Δροσου Παρασκευά
ΠΡΟΣ:
Τον Αστυνομικό Δ / ντι Φωκίδας

ΘΕΜΑ: Συνεχείς καλλιέργειες ελαιόκαρπου και ιχθύων στην ιστορική και επιδοτούμενη Ελαιώνα της Αμφισσάσας.

Κύριε Αστυνομικέ Δ / ντα Φωκίδας,

Μετά την «αναπτυσόμενη» παράνομη δραστηριότητα στο ιστορικό ελαιώνα της Άμφισσας και τις καθημερινές περιστατικές κλοπών κατά την ελαιοκομική περίοδο, όπου παρατηρείται αφαίρεση των ελαιόπανδρων συλλογών και απόσπαση μεγάλου όγκου ελαιόκαρπου,

Sildenafil’i reçetesiz sipariş etmeye karar verirseniz, gerçekten ne sipariş ettiğinizi tam olarak bildiğinizi kontrol edin. Tüm ilaçlarda olduğu gibi Sildenafil alan kişilerde bazı yan etkiler görülebilir. Sildenafil sadece cinsel uyarım ile çalışır. Kesinlikle, bu, belirli bir yataktaki tedavi seçeneklerini yönetmez. Bu tedavi seçeneklerinin her birinin ilgi alanları ve sakıncaları vardır.

Ερωτάσθε

ως αρμόδιος Αστυνομικός Δ / ντής, για τις προβλεπόμενες ενέργειες σχετικά με την προστασία των ελαιοκαλλιεργητών και των ελαιοπαραγωγών, προκειμένου να σταματήσουν οι πολυάριθμες περιπτώσεις κλοπής των περιουσιακών στοιχείων των γεωργών και κατά συνέπεια η οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών τους, πράγμα που πλήττει και την ασφάλεια των κατοίκων , το οποίο αποτελεί την κύρια αποστολή σας.

Για την ομάδα “Στερεά … Υπεροχή!”

Περιφερειακός Σύμβουλος Φωκίδας

Δρόσος Παρασκευάς

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.