ΤΑΙΠΕΔ : Διαγωνισμός για την παραχώρηση της μαρίνας Ιτέας

Η διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση της μαρίνας Ιτέας για 35 χρόνια ξεκινά το ΤΑΙΠΕΔ.

Συγκεκριμένα, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση υπηρεσιών λιμενικών υπηρεσιών και για το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών ή / και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων στο έδαφος και / ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Ιτέας, για περίοδο τουλάχιστον 35 ετών.

Η υποβολή των φακέλων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: στη φάση προεπιλογής και στη φάση υποβολής των δεσμευτικών προσφορών. Η μαρίνα Ιτέας βρίσκεται στην Ιτέα Φωκίδας, στη θέση «Μαρίνα» του κόλπου της Ιτέας, μέσα στα όρια του τέλους Δήμου Ιτέας. Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας Ιτέας καταλαμβάνει επιφάνεια της τάξης των 26.000 τ.μ. και έχει δυναμικές λιμενικές διαστάσεις 146 σκαφών μικρού και μεσαίου μεγέθους. Προβλέπονται επίσης εξήντα (60) θέσεις σκαφών στην χερσαία ζώνη. Η εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη ως προς τα λιμενικά έργα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χερσαίες υποδομές. Η χερσαία επιφάνεια της Μαρίνας Ιτέας καλύπτει έκταση 24,700 τ.μ. Σήμερα, η μαρίνα Ιτέας είναι λειτουργική και φιλοξενεί μικρό αριθμό σκάφους αναψυχής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.