Γεγονος η σύμβαση για την ανάπλαση της πλατείας Παπανδρέου

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής έχει ως εξής

Υπεγράφη την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, στο Άμφισσα, το συμβόλαιο κατασκευής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Παπανδρέου Δ.Κ. Αμφισσάς-Δημιουργία χώρου αθλητισμού και νεολαίας-Α φάση) », συνολικού προϋπολογισμού 82.576,27 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και αναμένεται βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων του υποψήφιου να παραδοθεί σε τρεις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση στην πλατεία Παπανδρέου πρόκειται να κατασκευαστούν δύο εξωτερικά διπλά αθλήματα (τένις), τα οποία θα καταλαμβάνουν με τις απαραίτητες διαμορφώσεις συνολική έκταση 1372,42 τ.μ., ενώ η “καθαρή” αγωνιστική περιοχή κάθε γηπέδου θα έχει διαστάσεις 10 , 97μχ23,77μ. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η χωροθέτηση της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης είναι εγκριθεί από το Γ.Π.Σ. Άμφισσας.

Πέραν της κατασκευής των σπιτιών, στο πλαίσιο των εργασιών θα διαμορφωθεί εξωτερική φράση, ενώ θα γίνει παρέμβαση και στον φωτισμό του χώρου με προβολείς κατάλληλους για εγκαταστάσεις αθλητικών εγκαταστάσεων με φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. για τη διεξαγωγή επίσημων αγώνων.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί πολύ σημαντική παρέμβαση στο επίπεδο των αθλητικών υποδομών του Δήμου Δελφών, καθώς ικανοποιεί μια χρονολογική απαίτηση της τοπικής κοινωνίας και κυρίως εκείνων που ασχολούνται με τον αθλητισμό της τένις. Ο σκοπός του Δήμου είναι η βελτίωση του συνόλου των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην αρμοδιότητά του, στο μέτρο των δυνατοτήτων του και με στόχο πάντα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Επίσης, με τις κατάλληλες ενέργειες στόχος προτεραιότητας είναι να υλοποιηθούν επιπλέον έργα που θα δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να ασκούν την ποδοσφαιρική δραστηριότητα υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.