Δήμος Δελφών : ” Ο δήμος διεκδικεί βιώσιμη λειτουργία και των δύο τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Άμφισσα”

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.