Ερώτηση για μεταλλευτικό κλάδο και Μόρνο Φωκίδας κατέθεσε σε Βουλευτές η Αφροδίτη Παπαθανάση

παπάθΓια πρώτη φορά στα χρονικά της μεταλλευτικής νομοθεσίας, το 2012 δρομολογήθηκαν ουσιαστικές παρεμβάσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, σε περιοχές όπου υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα.

Με τον Ν. 4042/2012 ορίστηκε η απόδοση του ποσοστού 20% σε Δήμους εντός των ορίων των οποίων ασκείται η μεταλλουργική δραστηριότητα, από τα έσοδα του Δημοσίου, από τις μισθώσεις δημόσιων μεταλλείων και την είσπραξη τελών υπέρ του Δημοσίου από τα ιδιωτικά ορυχεία. Αυτή υπήρξε μια σημαντική αλλαγή και πολιτική απόφαση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, σε ένα Μεταλλευτικό Κώδικα που δεν προέβλεπε τη διανομή παρά ότι ήταν σε ισχύ για περισσότερα από 40 χρόνια.
Σήμερα οι ανάγκες των Δήμων για έργα και μέτρα περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας και φροντίδας έχουν αυξηθεί. Η κοινωνία είναι πιο ευαισθητοποιημένη και οι πολίτες ζητούν:
– Έλεγχος περιβαλλοντικής συμμόρφωσης της επιχείρησης σε κάθε στάδιο και δραστηριότητα.
– με την αξιοποίηση
των καλύτερων δυνατών μέτρων προστασίας, καθώς και με την ορθολογική διαχείριση του ορυκτού δυναμικού για τις επόμενες γενιές. – Ενίσχυση της κοινωνικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τις μεταλλουργικές δραστηριότητες και την εκμετάλλευση του μη ανανεώσιμου ορυκτού δυναμικού.
Παράλληλα, η 4η τεχνολογική επανάσταση και η χρήση της ρομποτικής και των αυτοματισμών στο Μεταλλευτικό Κλάδο δεν είναι πολύ μακριά, με αποτέλεσμα αυτό να συνεπάγεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη την ανάγκη μετασχηματισμού και προστασίας των θέσεων εργασίας και συνεπώς να δημιουργήσουν ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα διανομής της υπεραξίας που θα παραχθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπόχρεοι:
1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να αυξήσει το ποσοστό του 20% που αποδίδεται σήμερα στους Δήμους, εντός των ορίων των οποιων ασκείται η μεταλλουργική δραστηριότητα, από τα έσοδα του Δημοσίου, από τα μισθώματα των δημόσιων μεταλλείων και την είσπραξη τελών υπέρ του Δημοσίου από τα ιδιωτικά μεταλλεία;

2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να ανοίξει το κοινοβουλευτικό διάλογο για τη συζήτηση του θέματος της 4ης τεχνολογικής επανάστασης, της χρήσης της ρομποτικής και των αυτοματισμών, στην ελληνική επιχειρηματική αγορά και ειδικότερα στην Μεταλλουργική Κλάδο, με σκοπό την αναδιανομή της υπεραξίας που παράγεται από τα σύγχρονα μέσα παραγωγής ·

3. Προτίθεται η Κυβέρνηση να διαθέτει επαρκείς πόρους, με ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικά μέσα, τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την ασφάλεια ελέγχου και την περιβαλλοντική συμμόρφωση των επιχειρήσεων στο μεταλλευτικό κλάδο;

4. Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης και χρηματοδότησης από την ΕΣΠΑ μέτρων προστασίας και ασφάλειας της εργασίας, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων ασφαλείας, στον τομέα της μεταλλουργίας;

5. Προτείνει και υποστηρίζει την εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών τόσο στο Τριτοβάθμιο όσο και στο Δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό επίπεδο για την πλήρη κατανόηση των νέων τεχνολογιών και των νέων περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Βιομηχανία και ειδικότερα ο Μεταλλουργικός Κλάδος;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές,

Γιώργος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνα
Γιαννακόπουλου Χρήστος Γκάκας
Γιώργος Καμίνης
Χαράλαμπος Καστανίδης
Μιχάλης Κατρίνης
Βασίλης Κεγγερόγλου Χάρα
Κεφαλίδου
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Ευαγγελία Λιακούλη
Ανδρέας Λοβέρδος
Γιώργος Μουλκιώτης
Μπαράν Μπουράν
Δημήτρης Μπιάγκης
Απόστολος Πάνας
Ανδρέας Πούλας
Κώστας Σκανδαλίδης
Γιώργος Φραγγίδης

Για την Φωκίδα παραμένει έως σήμερα ατυχώς ως απαράδεκτο το πλαίσιο που θα αναπτύξει την περιοχή γύρω από τον Ποταμό Μόρνου με όρους ορθής περιβαλλοντικής προστασίας. Επί δεκαετίες είναι γνωστά τα προβλήματα για το καθεστώς γύρω από τον Ταμιευτήρα, αλλά η συνεχής αναβολή στην πρόθεση λύσεων αφαιρεί δυνατότητες ανάπτυξης στην περιοχή και επιβαρύνει την ελληνική πολιτεία.
Ο Βιολογικός Καθαρισμός στο Λιδορίκι δεν λειτουργεί.
Οι Φυλακές Μαλανδρίνου δεν έχουν βιολογικό και μεταφέρουν καθημερινά τα λύματα, επιβαρύνοντας ουσιαστικά το κόστος λειτουργίας τους κατά δεκάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως.
Η λύση που προτάθηκε και ενσωματώθηκε στο ΕΣΠΑ το 2011 για το «Βιολογικό και Λιμενικό Αγωγό Λυμάτων» κρίθηκε ακριβής από την τότε κυβέρνηση, απορρίφθηκε το 2012 και έκτοτε δεν υπήρξε νέα επίσημη πρόταση για λύση και χρηματοδότηση του έργου σε Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινώς αποδεκτή λύση, τεχνική μελέτη, οικονομική αξιολόγηση και τεχνικό δελτίο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή γύρω από το Mornos Reservoir and funding from the NSRF, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσιαστική βελτίωση της Υγειονομικής Διατάξεως Α5 που επιτρέπει και καθορίζει αποστάσεις δραστηριοτήτων γύρω από τον Απορριμματοφύλακα.
Επιπρόσθετα, τα χρονικά περιθώρια της λύσης με το νόμο για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων το 2012, λύση που ισχύει σε ολόκληρη τη χώρα αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω της Α5 Υγειονομικής Διάταξης στη Φωκίδα, δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες για η δημιουργία ενός ειδικού χωρικού γύρω από τον Απορριμματοφύλακα.
Όλα αυτά τα προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα τις ζωές των ανθρώπων και την επιχειρηματικότητα στην περιοχή, με βάση τα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο Υγειονομικό Διάταγμα για την απαγόρευση δραστηριότητας σε ακτίνα 1,5 χιλιόμετρα από τον Ποταμό. Ωστόσο, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ και η ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ έχουν μείνει σιωπηλά, απλά παρακολουθώντας τα προβλήματα που δεν προτείνονται και δεν συμβάλλουν σε λύσεις.
Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ.κ. Υδρόγειοι:
1. Ποιο είναι το κόστος των τελευταίων είκοσι χρόνων για το Υπουργείο Δικαιοσύνης από τη μη ύπαρξη βιολογικού στο Φυλακές Μαλανδρίνου;
2. Ποια είναι η τεχνική λύση και το κόστος αυτής για την αντιμετώπιση του ζητήματος της βιολογικής στα φυλακά Μαλανδρίνου; Υπάρχουν σκέψεις για κοινή αντιμετώπιση του θέματος με το Δήμο Δωρίδας για το βιολογικό Λιδωρίκειο;
3. Εξετάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη δημιουργία ειδικού χωρικού στην περιοχή, όπου με τις απαραίτητες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις επιτρέπεται η κτηνοτροφική και μεταποιητική δραστηριότητα, σε ακτίνα μικρότερη από 1,5 χιλιόμετρο από τον Ποταμό, σε περιοχή όπου παρατηρείται συγκέντρωση αυτών των μονάδων .
4. Υπάρχει σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή γύρω από τον Ποταμό Μόρνου και τα σημεία εκροής των υδάτων μετά την επεξεργασία; Υπάρχει σχεδιασμός για τεχνική λύση και πρόταση για το πρόβλημα της διαχείρισης λυμάτων του λιμανιού, των Κτηνοτροφικών Μονάδων και των Μεταποιητικών Εγκαταστάσεων και των Φυλακών Μαλανδρίνου στην περιοχή;
5. Εξετάζει τις αρμόδιες Υπουργείες αλλαγών στο υγειονομικό διάταγμα Α5 και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για βέλτιστες περιβαλλοντικές λύσεις για τη διαχείριση των λυμάτων του Λιδορίκιου, των Μονάδων Κτηνοτροφικών Μονάδων και Μεταποιητικών Εγκαταστάσεων και των Μαλανδρινών Φυλακών και τη δημιουργία ενός πασσάλου δραστηριοτήτων, ειδικού χωρικού για την περιοχή .
6. Ποιο είναι το κόστος για τις μελέτες, τα τεχνικά έργα και τη λειτουργία των συστημάτων που προτίθεται η ΕΥΔΑΠ ΑΕ να αναλάβει για τη σωστή λειτουργία βιολογικών και αποχετευτικών συστημάτων στην περιοχή γύρω από τον Θαλάσσιο Σταθμό;

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.