ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2019

 

Η εικόνα μπορεί να περιέχει: πιθανό κείμενο που λέει «Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Ν. Φωκίδας" Γιάννης Βοχιλής "Ενισχύουμε Κοινωνικά Υποστηρίζουμε Έμπρακτα ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Νομού Φωκίδας Κ.ΑΛ.Ο για όλους!  Επιχειρηματικότητα στηρίζεται στην οικονομία www.koispefokida.g gr η κοινωνία και.  εσένα!  τηλ: 22653 01627 ΕΣΠΑ η συγχρηματοδότηση της Ελλάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αμφισσα, 23 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεματικό Εργαστήρι: Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρο επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το θεματικό εργαστήριο με θέμα : « Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρο επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης». Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο ΔΙΕΚ Αμφισσά απευθυνόμενο στους φοιτητές, κατόπιν γραπτής αίτησης του Κ.Αλ.Ο. Ν. Φωκίδας και σκοπός της ήταν η ενημέρωση των σπουδαστών για τις επαγγελματικές εκδρομές που προσφέρονται μέσω της Κοινωνικής και Κοινωνικής Οικονομίας μέσω της δημιουργίας ΚΟΙΝΕΠ όλων των κατηγοριών, ένταξης, κοινωνικής φροντίδας και παραγωγικής σκοπιάς, ενημέρωση των εκπαιδευτικών υπαλλήλων ταυτόχρονα, ώστε τα παραπάνω να αποτελέσουν κομμάτι του διδακτικού υλικού.

Συνέχεια των παραπάνω, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα του εργαστηρίου έγινε Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία, Γενικές Αρχές – Θεσμικό πλαίσιο, παρουσιάστηκε το Κέντρο Υποστήριξης Κοινωνικής και Κοινωνικής Οικονομίας, σε σχέση με τη λειτουργία και τη δράση του. Ειδικότερα, μέσω της παρουσίασης επιδιώκεται η μετάδοση στο κοινό του πνεύματος της Κοινωνικής και Κοινωνικής Οικονομίας και καταδεικνύουν τρόπους εισόδου σε αυτό μέσω της ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, υποστηρίζουμε επαγγελματικές ιδέες του κοινού και καταδείξαμε τρόπους υλοποίησής τους μέσω των φορέων κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και παραδείγματα καλής πρακτικής σε ποικίλα πεδία, στον τομέα της εστίασης, της εστίασης, της εκπαίδευσης και της ελαιοπαραγωγής.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, η ανταπόκριση των σπουδαστών ήταν αρκούντως ικανοποιητική, αφού η παρουσίαση και η παρουσία τους έδωσαν γενναιόδωρες αντιλήψεις, καταφέρνοντας έτσι να ξεπεράσουν τις εργασιακές τους επιθυμίες και τρόπους υλοποίησης και, ως εκ τούτου, το κοινό πλέον θετικό στην ιδέα της Κ.Αλ.Ο. εξέφρασε την πρόθεση του μετά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υποστήριξης για καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη σε κοινωνικές συνεργασίες.

Το  Κέντρο Υποστήριξης Κοινωνικής & Αλληλεγγυκής Οικονομίας του Νομού Φωκίδας στεγάζεται στην οδό Ανδρούτσου 5, Άμφισσα Φωκίδας και λειτουργεί κάθε Δευτέρα, μέχρι Παρασκευή 08:00 – 16:00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο τηλ. 2265301627 και ηλεκτρονικά στο  e mail kalo . fokida @ gmail . com  .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.