ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ

bannerΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Γραβιάς συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» .
Τα νέα τηλέφωνα του Δήμου Γραβιάς, τα οποία ισχύουν από 26-11-2009, είναι τα παρακάτω:

Δήμαρχος 2265350910
Γραμματεία Δημάρχου 2265350917 & 919
Ληξιαρχείο- Δημοτικό Συμβούλιο 2265350914
Δημοτολόγιο 2265350908
Δαπάνες- εντάλματα 2265350909
Οικονομική διαχείριση 2265350915
Τεχνικοί υπάλληλοι 2265350916 & 918
Γραμματεία 2265350900 & 912
Αντιδήμαρχος 2265350913
Fax 2265350920

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.