μισθοί των Δημάρχων και των Αντιδημάρχων

Τρίτη, 04 Ιανουάριος 2011 21:06

Ως αμοιβή των δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων ορίζεται η «αντιμισθία» αντί των μέχρι τώρα εξόδων παραστάσεων. Η αμοιβή αυτή είναι ανάλογη με τον πληθυσμό του νέου δήμου.

Δείτε τους μισθούς στους Δήμους Δελφών και Δωρίδας.

Ετσι:

– Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων θα λαμβάνουν τις αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου.

– Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους θα παίρνουν το 80% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα υπουργείου.

– Δήμαρχοι σε δήμους μέχρι 20.000 κατοίκων θα λαμβάνουν το 60% των αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου.

Οι αποδοχές του δημάρχου οριοθετούν και τις αποδοχές των αντιδημάρχων καθώς και των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων. Οι αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που λαμβάνουν οι δήμαρχοι σε κάθε δήμο και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων το 40%.

Οσοι εκλεγούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και είναι υπάλληλοι στον δημόσιο τομέα θα επιλέγουν είτε τις αποδοχές που παίρνουν από την υπηρεσία τους είτε την αντιμισθία που τους προσφέρει το αξίωμά τους. Αν τύχει κάποιος αιρετός να έχει και δεύτερο αξίωμα στην Αυτοδιοίκηση θα εισπράττει την αντιμισθία μόνον από ένα αξίωμα.

Οι αιρετοί που εκλέγονται σε θέσεις τοπικών οργανισμών με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και υπηρετούν στο Δημόσιο δικαιούνται να πάρουν άδεια από την υπηρεσία τους για όλο το διάστημα της θητείας τους. Σε όλη τη διάρκεια της θητείας, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων των δήμων που υπηρετούν.

enet.gr

Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί στη Φωκίδα

Οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, για το 2010 ανέρχονταν σε €6.195.

Ο αναγραφόμενος πληθυσμός δεν είναι ακριβής, το νούμερο το βγάλαμε βάση των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.

Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα, υπολογίσαμε τις αντιμισθίες δημάρχων και αντιδημάρχων στους 2 δήμους της Φωκίδας οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ (Πληθυσμός 28.048): Ο μισθός του δημάρχου θα είναι €4.956. Οι τέσσερις αντιδήμαρχοι θα παίρνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από €2.478 ο καθένας, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα λαμβάνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή €1.982.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ (Πληθυσμός 18.522): Ο δήμαρχος θα παίρνει μισθό €3.717. Οι τρεις αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από €1.858 ο καθένας, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα λαμβάνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή €1.486.

fokidanet.com-amfissapress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.