Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών

Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2011 21:14

Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας με τα παρακάτω θέματα:

 1. Επιχορήγηση Δημοτικών Νομικών Προσώπων, (Εισηγητής: κ. Δημ. Κοϊβαρης).

 2. Συνδρομή Δημοτικού Συμβούλου στην αρμοδιότητα του Αντιδημάρχου σε σχέση με την εποπτεία της Δημοτικής Αστυνομίας, (Εισηγητής: κ. Παν. Ταγκαλής).

 3. Μεταφορά: α) Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι., β) Ε.Ο.Σ. Άμφισσας, γ) Συλλόγων ΣΚΑΚΙ Άμφισσας, (Εισηγητής: κ. Δημ. Δήμος).

 4. Εγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου στο ισόγειο κτήριο ιδιοκτησίας Ηλία Δημητρέλου, (Εισηγητής: κ. Δημ. Δήμος).

 5. Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, (Εισηγητής: κ. Δημ. Κοϊβαρης).

 6. Ορισμός ταμειακής υπηρεσίας και καθορισμός ύψους αποζημίωσης για τη χρήση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Δελφών για της ανάγκες του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας, (Εισηγήτρια: κ. Ιωάννα Κουτσογιαννοπούλου).

 7. Αποδοχή πίστωσης του έργου ΥΔΡΕΥΣΗ ΆΜΦΙΣΣΑΣ, (Εισηγητής: κ. Δημ. Δήμος).

 8. Διάλυση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και υποβολή τροποποιημένου Τ.Δ.Π.Π. του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΣ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ, (Εισηγητής: κ. Δημ. Δήμος).

 9. Ορισμός δύο Δημ. Συμβούλων (ο ένας από την μειοψηφία) ως μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 Ν.3013/2002), (Εισηγητής: κ. Δημ. Δήμος).

 10. Επικύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1.216/20.01.2011 Απόφασης της αρμόδιας Αντιδημάρχου, κας Ελένης (Λέλας) Μπακολουκά, σε σχέση με την έκδοση βιβλιαρίων ανασφαλίστων, {Εισηγήτρια: Ελένη (Λέλα) Μπακολουκά}.

 11. Εξέλιξη κτιριακού έργου Τ.Ε.Ι. (Παραρτήματος Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας), κατόπιν αιτήματος επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας κ. Καραχάλιου, (Εισηγητής: o Δήμαρχος κ. Νικ. Φουσέκης).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Amfissapress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.