Να ανοίξει το μουσείο Λιδωρικίου!

Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2012 08:06

 

Να ανοίξει το μουσείο Λιδωρικίου!

Την ένταξη του Μουσείου Λιδωρικίου στο ΕΣΠΑ από τον Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού, κ. Π. Γερουλάνο, ζήτησε με Κοινοβουλευτική Ερώτηση η

Βουλευτής Φωκίδας κ. Αφροδίτη Παπαθανάση.

“Υπογραμμίζοντας πως έχει μεγάλη πολιτιστική και πολιτική αξία τόσο για ολόκληρο το Νομό Φωκίδας όσο και για το Λιδωρίκι, την έδρα του νέου Καλλικρατικού Δήμου Δωρίδας, ένα από τα σημαντικότερα Μουσεία του Νομού Φωκίδας, το Μουσείο Λιδωρικίου να ανοίξει ξανά τις πόρτες του προς το κοινό, η Βουλευτής παρουσίασε στην ερώτηση της ένα σύντομο ιστορικό σχετικά με τη λειτουργία του Μουσείου, το οποίο έχει διακόψει τη λειτουργία του από το 2008.

Στις 23 Νοεμβρίου 2011, υπεγράφη από τον Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού, κ. Π. Γερουλάνο, η απόφαση έγκρισης της μελέτης επισκευής του κτηρίου της αρχαιολογικής συλλογής Λιδωρικίου, των τευχών δημοπράτησης και του προϋπολογισμού της μελέτης επισκευής. Ειδικότερα η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει την έγκριση:

α) της μελέτης των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών επισκευής του κτηρίου της αρχαιολογικής συλλογής Λιδωρικίου, Δήμου Δωρίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

β) των τευχών δημοπράτησης και του προϋπολογισμού της μελέτης επισκευής που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (265.800,00 €).

Η βουλευτής κλείνοντας την ερώτηση της έθεσε στον αρμόδιο Υπουργό τα παρακάτω ερωτήματα:

Ποιος ο σχεδιασμός του Υπουργείου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ένταξη του έργου του Μουσείου Λιδωρικίου στο ΕΣΠΑ ;

Ποιο το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου όσον αφορά στο άνοιγμα και την επαναλειτουργία του Μουσείου;

Σε απάντηση της ως άνω ερώτησης , οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ενημέρωσαν πως μετά την ολοκλήρωση και την έγκριση της μελέτης επισκευής του κτηρίου από τη Δ/νση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων , η Δ/νση θα μεριμνήσει για την έκδοση της οικοδομικής άδειας , προκειμένου ο φάκελος της υλοποίησης των σχετικών εργασιών να είναι έτοιμος για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Όσον αφορά στη μουσειολογική μελέτη της έκθεσης, έχει ήδη ξεκινήσει η σύνταξη της από την αρμόδια Ι’ ΕΠΚΑ και έχει προχωρήσει η αξιολόγηση των μουσειακών αρχών και η επεξεργασία των εκθεσιακών ενοτήτων”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.