Διαγωνισμός φωτογραφίας 2012 στην Αμφίκλεια

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Αναρτήθηκε από iteanet

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη για ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους.

2. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες. Ο κάθε φωτογράφος μπορεί να καταχωρήσει μέχρι και  3 φωτογραφίες, ανώτατο όριο.

3. Οι φωτογραφίες θα κριθούν βάσει της ποιότητάς τους αλλά και βάσει της σημαντικότητας των ειδών που απεικονίζουν.

4. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή σε CD ή σε usb μνήμη. Το ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή …JPEG. Η ανάλυση της εικόνας δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1024 (οριζόντια) με 768 (κάθετα) pixels .

5. Θεωρείται δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δηλώνουν και δεσμεύονται ότι τα αποστελλόμενα έργα ανήκουν στους ίδιους.

6. Οι διαστάσεις της υπό διαγωνισμό φωτογραφίας θα πρέπει να είναι σε μέγεθος Α4, τυπωμένη σε ειδικό φωτογραφικό χαρτί και δύναται να είναι

ασπρόμαυρη ή έγχρωμη.

7. Η κατάθεση φωτογραφιών θα γίνει μόνο την 21 Δεκεμβρίου 2012 . Φωτογραφίες που θα υποβάλλονται εκτός της καθορισμένης περιόδου θα θεωρούνται εκτός συμμετοχής.

8. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2012.

9. Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να παραδώσει, μαζί με τις φωτογραφίες, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.

10. Η κάθε συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ.

11. Δηλώσεις συμμετοχών στα τηλ.  6937159154 ,  6978168863  καθώς και στο www.tosyn-amfikleias.gr , στην ανάλογη φόρμα επικοινωνίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.