Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το AmfissaPressRadio

 1. Έγκριση 2ου και τελικού Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Χάρμαινας», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 2. Επί αιτήσεων Δημοτών  α)Δ.Ε. Άμφισσας και β)Δ.Ε. Δεσφίνας του Δήμου Δελφών που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης –Αποχέτευσης και Δικαιώματος Βοσκής, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 3. Διαγραφή βεβαιωμένων χρεών από τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων της κ. Θεοδωροπούλου Αικατερίνης και επαναβεβαίωσή τους στην εταιρεία Θεοδωροπούλου Αικατερίνη ΕΠΕ, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 4. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 5. Μείωση του υποχρεωτικού ποσοστού εισφοράς από 2% σε 0,5% επί των τακτικών εσόδων ως συμμετοχής του Δήμου μας στο Σύνδεσμο Σφαγείων Λιδωρικίου, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)

 8. Τροποποίηση της Αριθμ. 123/26-4-2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα Αποδοχή πίστωσης 128.200,00 ευρώ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ 2013) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και κατάρτιση προγράμματος δράσεων (Εισηγητής: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)

 9. Σύναψη Σύμβασης με την εταιρεία ¨Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυμη Εταιρεία¨, (Εισηγητής: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)

 10. Αλλαγή χρήσης Δημοτικού Κτιρίου «Αναψυκτηρίο» στο λόφο Αγ. Αναργύρων, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

 11.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης (δαπάνης) για διοργάνωση των Optimist 2013 σε Ιτέα και Γαλαξίδι, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

 12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης (δαπάνης) για τη διοργάνωση του ποδοσφαιρικού τουρνουά «Ξενοφάνης ο Αμφισσεύς», (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

 13. Παραχώρηση χώρου για το Παράρτημα Ι.Κ.Α. στην Ιτέα, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

 14. Λειτουργία εμποροπανήγυρης Άμφισσας 2013, (Εισάγεται από την Επιτροπή ποιότητας Ζωής, Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)

 15. Έγκριση προϋπολογισμού 2013 και απολογισμών 2010, 2011 και 2012 του δημοτικού ιδρύματος «Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων ¨Ο Ευστάθιος Γ. Μαναίος¨», (Εισηγητής: κ. Ευσταθίος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος)

 16. Ορισμός μέλους για την Επιτροπή καταλληλότητας διδακτηρίων, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

 17. Παραχώρηση 3ου Νηπιαγωγείου Άμφισσας στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού για τις 15 & 16 Ιουνίου, (Εισάγεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη – Σεγδίτσα, Πρόεδρος της Επιτροπής)

 18. http://amfissapress.gr/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.