Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών

 

 

 dimosdelfon_logo

Την Παρασκευή 2 Αυγούστου και ώρα 19.00 στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ δίμηνης διάρκειας κλάδου/ειδικότητας ΥΕ 16 εργατών καθαριότητας εσωτερικών  χώρων   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Καπαρέλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών)

 2. Πρόσληψη προσωπικού  με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ δίμηνης διάρκειας  για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Γαλαξιδίου, Δελφών και Καστελλίων βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Καπαρέλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών)

 3. Πρόσληψη προσωπικού  με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ  για χρονικό διάστημα έως έντεκα (11) μήνες για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δελφών προς υλοποίηση  του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής “, (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Καπαρέλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών)

 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 5. Επί αιτήσεων Δημοτών: α)  Δ.Ε. Άμφισσας και β) Δ.Ε. Kαλλιέων του Δήμου Δελφών που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Δικαιώματος Βοσκής, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 6. Διαγραφή βεβαιωμένων τελών Ηλεκτροφωτισμού – Καθαριότητας και Τ.Α.Π. του κ. Παπούλια Αντωνίου του Ευθυμίου, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 7. Έγκριση προμήθειας ενός επιβατηγού Ι.Χ. οχήματος για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 8. Τροποποίηση συστατικής πράξης του δημοτικού ιδρύματος “Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων ο Ευστάθιος Ι. Μαναίος”, (Εισηγήτρια: κ. Βασιλική Περδίκη, Υπάλληλος Δ.Ε. Δεσφίνας)

 9. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου του δημοτικού ιδρύματος “Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων ο Ευστάθιος Ι. Μαναίος”, (Εισηγήτρια: κ. Βασιλική Περδίκη, Υπάλληλος Δ.Ε. Δεσφίνας)

 10. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Αναβάθμιση Σχολικού Κτιρίου Δ.Δ. Αγίας Ευθυμίας» , (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 11. Διενέργεια Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Έργων στη θέση ¨Καρπάκι¨ του δρόμου από Άμφισσα προς Βίνιανη παραπλεύρως του χειμάρρου ¨Σκίτσα¨ και συνοδά έργα» με κωδικό MIS: 376765, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 12. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόμων Τ.Δ. Γραβιάς» (Α.Μ. 45/2010), (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 13. Έγκριση & παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Μονοπατιού Κεδροδάσους Βουνιχώρας» (Αρ. Μελ. 46/2012 – 1η Επικαιροποιηση) και Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 14. Λήψη Απόφασης υλοποίησης έργων και παραλαβής μελετών του Τεχνικού Προγράμματος 2013, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 15. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή δρόμου από Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου έως Ε.Ο. Άμφισσας – Λιδωρικίου» και κατάθεση τεχνικού δελτίου στην πρόσκληση με αριθμό 47 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στον άξονα προτεραιότητας 05, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 16. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης “Προσθήκη Κτιρίου και Συντήρηση Χανίου Γραβιάς”, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση Υφισταμένων Χώρων Άθλησης Δ.Ε. Ιτέας”, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 18. Έγκριση ΑΠΕ του έργου “Περίφραξη και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Άμφισσας”, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 19. Σύναψη Σύμβασης με την εταιρεία ¨Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυμη Εταιρεία¨, (Εισηγητής: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)

 20. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)

 21. Λήψη απόφασης ως προς τη συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 276/2012 Απόφαση Τριμ. Διοικ. Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Πρόεδρος της Επιτροπής)

 22. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Δ.Ε.Π.Τ.Α. (Διαδημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης) Δήμων Αμφίκλειας – Ελάτειας και Δελφών, (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Θάνος, Αντιδήμαρχος)

 23. Έγκριση επιπλέον ειδικής διαδρομής στην Τ.Κ. Γαλαξιδίου για το ήδη ταξινομημένο τουριστικό τρένο, (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Πρόεδρος της Επιτροπής)

 24. Τροποποίηση του Κανονισμού  Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. (Απόφαση 38/326/04.10.2012 Δ.Σ. Δελφών), (Εισηγήτρια: κ. Ελένη Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

 25. Έγκριση λήξης εκκαθάρισης της «Τουριστικής Επιχείρησης Κοινότητας Μαυρολιθαρίου» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από ευθύνη, (Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Νικολέτος, εκκαθαριστής της Επιχείρησης)

 26. Στήριξη του Συμφώνου Δημάρχων για τον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

  1. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δελφών και Ε.Π.Κε.Δελφών για τη λειτουργία του Μουσείου Σικελιανού, (Εισηγήτρια: κ. Ελένη Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

  2. Παραχώρηση χρήσης χώρων προαυλίου δημοτικού σχολείου Χρισσού και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σχολικού συγκροτήματος Δελφών για πολιτιστικές εκδηλώσεις, (Εισάγεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη – Σεγδίτσα, Πρόεδρος της Επιτροπής)

  3. Παραχώρηση χρήσης χώρων προαυλίου δημοτικού σχολείου Πολυδρόσου για πολιτιστικές εκδηλώσεις, (Εισάγεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη – Σεγδίτσα, Πρόεδρος της Επιτροπής)

  4. Διάθεση πίστωσης για τις θερινές πολιτιστικές – θρησκευτικές εκδηλώσεις της Δ.Ε. Παρνασσού, (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Θάνος, Αντιδήμαρχος)

  5. Εκμίσθωση δημοτικού βοσκοτόπου στη θέση «Κελάρια» της Τ.Κ. Πολυδρόσου, (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Θάνος, Αντιδήμαρχος)

  6. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας αποστολής 4 ατόμων από το Δήμο Μπίλα Τσέρκβα της Ουκρανίας, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

  7. Ενημέρωση του Σώματος και λήψη απόφασης διαμαρτυρίας για τον περιορισμό της καταβολής ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους του Δήμου μας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Θάνος, Αντιδήμαρχος)

  8. Ενημέρωση του Σώματος για τις τελευταίες εξελίξεις και τις αποφάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

  http://amfissapress.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *