Χρηματοδότηση για την ανάπλαση της συνοικίας Χάρμαινας στην Άμφισσα

 

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014 23:11

  Λένα Παρασκευά

amfissa-xarmaina_images_stories_poleis_thumb_medium400_300

Δημοπρατήθηκε το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Χάρμαινας Δημοτικής Κοινότητας Αμφίσσης», προϋπολογισμού 150.000,00 €, που χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο».

Στον διαγωνισμό που διεξήχθη έλαβαν μέρος δεκατέσσερα (14) εργολαβικά σχήματα και τα ποσοστά έκπτωσης που δόθηκαν κυμάνθηκαν από 12% έως 51 %. Εντός των επομένων ημερών η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου και την υπογραφή συμφωνητικού και θα αρχίσει η κατασκευή του έργου. Με τo παρόν έργο θα πραγματοποιηθεί το υπόλοιπο έργο και θα ολοκληρωθεί η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων στην συνοικία της Χάρμαινας της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίσσης που έχουν παρατεθεί αναλυτικά σε προηγούμενη ενημέρωσή μας.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται στις εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Ο Δήμαρχος Δελφών Νίκος Φουσέκης δήλωσε σχετικά:

«Βρισκόμαστε στην παραγωγικότερη ίσως φάση της δημοτικής μας θητείας. Ύστερα από συνεπή και οργανωμένη προσπάθεια ετών που έχει ως αποτέλεσμα την ένταξη όλων σχεδόν των ώριμων έργων μας στα προγράμματα του ΕΣΠΑ και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, έχουμε αρχίσει ήδη την υλοποίησή τους. Το επόμενο διάστημα οι δημοπρατήσεις έργων θα είναι συνεχείς.

Η ολοκλήρωση της ανάπλασης των προσβάσεων και της ανάδειξης των κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας της Χάρμαινας αποτελεί συνεπή εφαρμογή του σχεδιασμού μας που ξεκινά ήδη από τον τ. Δήμο Αμφίσσης (Βλέπε «Το έργο της οκταετίας 1999-2006», Νικόλαος Δημ. Φουσέκης, Άμφισσα 2006, σελ. 78-84).

Όπως είναι γνωστό στον στρατηγικό μας σχεδιασμό η συνοικία της «Χάρμαινας» και η λειτουργία της ως ιδιαίτερο «θεματικό πάρκο» αποτελεί στοίχημα και πιλότο για την ανάπτυξη περιοχών με ομοειδή χαρακτηριστικά ανά την επικράτεια του Δήμου μας. Η βράβευση της «Χάρμαινας» μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» (EDEN), οι παράλληλες εκδηλώσεις που με επιτυχία διοργανώνονται στον συγκεκριμένο χώρο και η ανάπτυξη, «φιλικής» με τον χαρακτήρα της περιοχής, επιχειρηματικής δραστηριότητας ήδη επιβεβαιώνουν ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση και μας ενθαρρύνουν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας».

Lamiastar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.