ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ

 Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2014

 ανώνυμος

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι

Σας καλωσορίζω όλους και σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας. Στόχος της συνάντησής μας σήμερα είναι να συζητήσουμε για το Καλλιεργητικό Πλάνο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Να ολοκληρώσουμε ένα διάλογο που ανοίξαμε από το 2013, ΜΕ ΤΗΝ Ανάρτηση ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ καλλιεργητικού πλάνου ΓΙΑ Ανοιχτή ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ιστοσελίδα Μας.

Οι συναντήσεις μας αποσκοπούν, αφενός να αναδείξουν τη σημασία αυτής της δουλειάς για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς παραγωγικού συστήματος και αφετέρου να δομήσουμε μια συνεχή επικοινωνία ανάμεσα στην Περιφέρεια και τους αγροτικούς φορείς για να οριστικοποιήσουμε το πλάνο μας με διαφάνεια και συνθετικό τρόπο.

Κυρίες και κύριοι,

Στη σημερινή κατάσταση, της βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, έχουν ανατραπεί δεδομένα, έχουν αναδιαμορφωθεί καταστάσεις, έχουν ασκηθεί μεγάλες πιέσεις στον πολίτη, στον εργαζόμενο, στον απασχολούμενο στην κοινωνία.

Η πρόκληση είναι τεράστια, ειδικά στον αγροτικό τομέα. Γιαυτό, οι κινήσεις όλων μας πρέπει να δείχνουν σε μια νέα κατεύθυνση. Αφενός μέσα από τη διαχείριση των ίδιων των αιτίων της κρίσης και αφετέρου μέσα από πολιτικές που ξεπερνούν τις πολύχρονες παθογένειες του αγροτικού χώρου.

Πεποίθησή μας στην Περιφέρεια, είναι ότι η ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, όπου πρωτεύοντα ρόλο – δεδομένο για την Ελλάδα – έχει η πρωτογενής παραγωγή.

Κι ένας επιπλέον στόχος της σημερινής μας συνάντησης, όπως και όλων των προσπαθειών της Περιφέρειας που έχουν προηγηθεί είναι να εμπεδώσουμε και να προωθήσουμε αυτή τη νέα αντίληψη. Να δούμε τα πράγματα με μια νέα ματιά.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εξαρχής βάλαμε στο κέντρο των προτεραιοτήτων μας, την ώθηση της αγροτικής οικονομίας.

Εκπονήσαμε το Καλάθι αγροτικών προϊόντων, στην ουσία ένα καλάθι πολιτικών. Πολιτικές και δράσεις που συνδέονται σε ένα συγκροτημένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη. Ένα σχέδιο που βγήκε από έναν κοινό περιφερειακό διάλογο με εσάς τους φορείς της Στερεάς Ελλάδας.

Προχωρήσαμε το καλάθι ένα βήμα πιο πέρα:

Σχεδιάσαμε την Περιφερειακή Ταυτότητα – Stereagro

Πρόκειται δηλαδή για την καθιέρωση ενός ειδικού σήματος για τα ποιοτικά μας προϊόντα, που έχει ήδη σχεδιαστεί.

Η ταυτότητα αυτή θα αποτελέσει το μέσο για την εθνική και διεθνή αναγνώριση της κληρονομιάς και του διατροφικού πολιτισμού της περιοχής από την οποία προέρχονται τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Καταρτίσαμε και οριστικοποιούμε το Καλλιεργητικό Πλάνο και προχωρούμε στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη

Μέσα στις ασφυκτικές οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας, και την μείωση του επιστημονικού προσωπικού των υπηρεσιών της, προχωρήσαμε να καταρτίσουμε το «Καλλιεργητικού πλάνο» της Περιφέρειάς μας και να συστήσουμε την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη» τα οποία αποτελούν τα βασικά μέσα-εργαλεία υποστήριξης και υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Το καλλιεργητικό πλάνο προσδιορίζει τις καλλιεργητικές δυνατότητες σε τοπικό, δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τα απαιτούμενα έργα υποδομής, ως βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την αγροτική ανάπτυξη.

Επίσης ξεκινά και η προσπάθεια σύστασής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά από ένα κύκλο επαφών και συζητήσεων με όλους τους φορείς.

Με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη επιχειρείται:

να ενισχυθεί η τοπική εφοδιαστική αλυσίδα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες οι οποίες θα συμβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης των προϊόντων του «καλαθιού» από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Περιφέρειας

&

να βελτιωθεί η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων του «καλαθιού» σε αγορές εκτός των ορίων της Περιφέρειας (εθνική και διεθνή αγορά), μέσω της ανάπτυξης κοινών και ενιαίων μηχανισμών προβολής και προώθησης των τοπικών μας προϊόντων.

Όμως,

κυρίες και κύριοι,

Διανύσαμε μια προγραμματική περίοδο του 2007-2013, όπου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η αιρετή πια Περιφέρεια (όπως και όλες οι Περιφέρειες της χώρας), αντιμετώπισαν πρωτοφανείς συγκεντρωτικές κρατικές καταστάσεις

Αποκορύφωμα του συγκεντρωτισμού είναι ο εντελώς διακριτός και κρατικοκεντρικός χειρισμός του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013. Τα κονδύλια δηλαδή της Αγροτικής Ανάπτυξης που προορίζονται – για πού αλλού; – Για την ύπαιθρο και την Περιφέρεια, είναι περιχαρακωμένα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Προφανώς αυτό το Πρόγραμμα έχει εξαιρετική σημασία για τη Στερεά Ελλάδα, μια Περιφέρεια με μεγάλη δυναμική στην αγροτική οικονομία.

Προφανώς τα κονδύλια της αγροτικής ανάπτυξης έπρεπε να είναι στα χέρια μας και να προγραμματίζουμε εμείς τα έργα του τόπου μας.

Και προφανώς έχουμε δώσει δυνάμεις και έχουμε εξαντλήσει χρόνο, έτσι ώστε με

διαρκή παρακολούθηση, παρεμβάσεις και προσωπική παρουσία στο ΥΠΑΑΤ, σε όλα τα Υπουργεία, ακόμα και στα Ευρωπαϊκά όργανα, για να πετύχουμε περισσότερα και καλύτερα για τον τόπο μας.

Κι αυτά τα περισσότερα, αυτά τα καλύτερα, δεν είναι επιθετικοί προσδιορισμοί. Είναι η πραγματικότητα. Είναι η αλήθεια των αριθμών και των αποτελεσμάτων.

Αλήθεια πρώτη:

Ολοκληρώνουμε το Περιφερειακό μας Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, με πλήρη αποτελεσματικότητα.

Με ποσοστό απορρόφησης στη Στερεά Ελλάδα 94,45%, το υψηλότερο ανάμεσα σε όλα τα Περιφερειακά Προγράμματα, όταν η αμέσως επόμενη Περιφέρεια βρίσκεται στο 75%.

Ένα πρόγραμμα που το κάναμε πλήρως εργοκεντρικό και έχουμε ολοκληρώσει και υλοποιούμε δεκάδες σημαντικά και χρήσιμα έργα για τον τόπο μας. Πολλά από αυτά σίγουρα τα ξέρετε κι ακόμα πιο σίγουρα τα έχετε χρησιμοποιήσει. Όπως τα καινούργια σχολεία ή τους σύγχρονους δρόμους, ειδικά αυτούς που διασχίζουν αγροτικές περιοχές: το δρόμο Αταλάντη – όρια Βοιωτίας / Φθιώτιδας στην πεδινή περιοχή της Ελάτειας ή το δρόμο Θήβα-Λιβαδειά στο τμήμα του κάμπου των Βαγίων.

Αλήθεια δεύτερη:

Προσπαθήσαμε σκληρά να δώσουμε οντότητα και αξία στην αιρετή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Και το πετύχαμε.

. Καταφέραμε τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ΝΑ δεσμεύσουμε ΚΑΙ ΝΑ φέρουμε Περισσότερα κονδύλια Στη Στερεά Ελλάδα Συγκεκριμένα:

  • Οι 13 Περιφέρειες θα διαχειρισθούν το 35% των πόρων του νέου ΕΣΠΑ – περίπου 5,4 δις ευρώ -. Αναλαμβάνοντας κρίσιμο ΚΑΙ περισσοτερο Ενεργό Ρολό ΜΕ ΤΗΝ υλοποίηση Έργων ΚΑΙ ΣΕ παρεμβάσεων Ολους πολυακουσμένα τομείς Της περιφερειακής οικονομίας Βέβαια, παρά την αύξηση σε σχέση με το σημερινό Πρόγραμμα, διεκδίκησή μας, ήταν να διαχειριστούν οι Περιφέρειες όχι το 35% αλλά το 50% του νέου ΕΣΠΑ.

  • Στο νέο ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα έχει την μεγαλύτερη αύξηση στο ποσό που θα διαχειριστεί κατά την Περίοδο 2014-2020. Το νέο πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας θα είναι περίπου 20,55% μεγαλύτερο από το τρέχον και θα φτάνει τα 333,35 εκ .

  • Σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε και τα κονδύλια από το 33% των πόρων από το πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι θα εκχωρηθούν στις Περιφέρειες για υλοποίηση δράσεων. Θα έχουμε δηλαδή δικά μας κονδύλια για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε έργα χρήσιμα, έργα που έχει ανάγκη ο τόπος.

 

 

Αλήθεια τρίτη:

Βρισκόμαστε μαζί και σήμερα, όπως και δεκάδες άλλες φορές στη θητεία μας, γιατί η τόνωση της αγροτικής οικονομίας ως προτεραιότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ήταν και είναι μια κορυφαία πολιτική μας απόφαση.

Ανέφερα ήδη το πόσο η κρατικοκεντρική διαχείριση του Μπαλτατζή, περιθωριοποίησε τις Περιφέρειες ως Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατεπέκταση και τους πολίτες της και την παραγωγική βάση που εκπροσωπεί.

Εμείς στη Στερεά Ελλάδα, ξεπεράσαμε στη στενόθωρη λογική του κράτους, που βλέπει την Περιφέρεια ως γεωγραφικό χώρο. Εμείς στη Στερεά Ελλάδα είδαμε την Περιφέρεια ως διοικητική οντότητα, που εκπροσωπεί την κοινωνία της. Την είδαμε ως ουσιαστικό αυτοδιοικητικό οργανισμό, που πρέπει «να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να υλοποιεί πολιτικές … », σύμφωνα και με τη νομοθετικά κατοχυρωμένη θεσμική της αρμοδιότητα.

Γιαυτό έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για τον αγροτικό τομέα, γιαυτό έχουμε καλλιεργητικό πλάνο, γιαυτό έχουμε συγκεκριμένο σχεδιασμό για την πρωτογενή παραγωγική μας βάση σε κάθε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας.

Αλήθεια τέταρτη:

Ξεπερνώντας τα όρια των αρμοδιοτήτων μας, διεκδικήσαμε, κάναμε παρεμβάσεις, προχωρήσαμε συνεργασίες με το ΥΠΑΑΤ για να δρομολογηθούν, να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν σημαντικές για τον τόπο μας, αγροτικές υποδομές, όπως ενδεικτικά:

Η κατασκευή του αρδευτικού έργου της Ανατολικής Βίστριζας, προϋπολογισμού 27 εκ. €.

Το έργο υλοποιείται με Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και με την ολοκλήρωσή του θα γίνει ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής εξασφαλίζοντας την άρδευση σε 20.730 στρέμματα καθαρής εκμεταλλεύσιμης παραγωγικής αγροτικής γης.

Τα Αρδευτικά δίκτυα Λιβαδειάς, Αφάση – Ζώνες Β, Γ, Δ, με προϋπολογισμό 11.205.000 €.

Για το έργο κατατέθηκε πλήρης φάκελος από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, με αποτέλεσμα την ένταξη του έργου.

Αφορά δε, στην κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου για την άρδευση 8.750 στρεμμάτων στην περιοχή της Λιβαδειάς, με στόχο την εξοικονόμηση νερού, τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Η υλοποίηση του αρδευτικού έργου στον Ελαιώνα της Άμφισσας προϋπολογισμού 36.600.000 €.

Το έργο επιβλέπεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ για την εξέλιξη των εργασιών.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι αναγκαίες εργασίες για την αξιοποίηση της πεδινής περιοχής μεταξύ Άμφισσας, Χρισσού, Δελφών και Ιτέας, συνολικής καθαρής έκτασης 30.960 στρεμμάτων, έτσι ώστε η άρδευση να γίνεται με ένα σύγχρονο σύστημα με σταγόνες, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η υλοποίηση του φράγματος και αγωγού μεταφοράς Φερέκαμπου Σκύρου, προϋπολογισμού 6.380.000 €.

Υλοποιείται με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πρόκειται για την κατασκευή χωμάτινου φράγματος με τα συνοδά τεχνικά στο Βόρειο τμήμα της Σκύρου, προκειμένου να δημιουργηθεί ταμιευτήρας ωφέλιμης χωρητικότητας 870.000 κυβικών μέτρων για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής.

Κυρίες και κύριοι,

Εμείς στην Περιφέρεια, αξιοποιήσαμε στο έπακρο κάθε δυνατότητα και φυσικά αυτό θα εξακολουθήσουμε μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας μας.

Και δημιουργούμε στη Στερεά Ελλάδα μια ισχυρή παρακαταθήκη: ένα νέο ενισχυμένο και πολυταμειακό ΕΣΠΑ 2014-2020 και μια θεμελιακή στρατηγική που μπορεί, με δουλειά, με βούληση και αποφασιστικότητα, να αποδώσει.

Χρειάζεται ασφαλώς και το ίδιο το κράτος να ακολουθήσει μια πολιτική αξιοποίησης ευκαιριών, μια πολιτική εμπιστοσύνης στην παραγωγική βάση. Και βεβαίως μια εξωστρέφεια. Που σημαίνει να βγει έξω από στεγανά, να υπερβεί αναχρονιστικές λογικές, να κάνει άνοιγμα στην ύπαιθρο, να εμπνεύσει και να στηρίξει το δυναμικό της.

Σήμερα, σαν πολιτική και σαν κοινωνία, βρισκόμαστε στη φάση που «η εμπειρία του πίσω μπορεί να δώσει την κίνηση για το μπροστά»

Σήμερα μιλάμε για καιρούς που έρχονται κι όχι για καιρούς που φεύγουν.

Σήμερα η νέα γνώση κι η καινούργια οπτική, πρέπει να γίνουν κτήμα όλων και να ενσωματωθούν στη φιλοσοφία μας: σε μια χώρα που έχει γη, έχει χέρια, έχει δυναμική, η ποιοτική παραγωγή πρέπει να γίνει το εθνικό μας κεφάλαιο.

Κλείνοντας, για να δώσω το λόγο στους εκλεκτούς ομιλητές, που θα μας ενημερώσουν για το Καλλιεργητικό Πλάνο, ευχαριστώ τον Αντιπεριφερειάρχη και τα στελέχη της Υπηρεσίας για την ολοκληρωμένη δουλειά τους και ευχαριστώ πάλι όλους σας για την παρουσία σας, τη συμμετοχή σας και τη συμβολή σας στο διάλογο της Περιφέρειας που μας αφορά όλους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.