Μελέτη προστασίας από καταπτώσεις στην περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών

 

20 Μαρτίου 2014

Ενημερώνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ότι έχει ολοκληρωθεί η τοπογραφική αποτύπωση και είναι σε εξέλιξη οι γεωλογικές εργασίες υπαίθρου για τις καταπτώσεις στην περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών.

Η μελέτη εντάχθηκε ύστερα από αιτήματα της Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κας Παναγιώτας Γαζή, στις 8 Μαρτίου και στις 2 Ιουλίου 2012, στα οποία τονιζόταν η επικινδυνότητα για τους διερχόμενους οδηγούς και τους πεζούς καθώς και η δυσφήμιση της περιοχής των Δελφών εξαιτίας πιθανού τραυματισμού λόγω των καταπτώσεων.

            Τα συγκεκριμένα έγγραφα απεστάλησαν στους τότε Υπουργούς, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Γενικούς Γραμματείς Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

            Η «Μελέτη προστασίας από καταπτώσεις σε τμήμα της Ε.Ο. Αράχοβας – Δελφών, στην περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών» δημοπρατήθηκε στις 28 – 05 – 2013 με προεκτιμούμενη αμοιβή 349.056,76€ (με Φ.Π.Α. 23%). Η συμβατική αμοιβή ανέρχεται στις 74.731,18€ (πλέον Φ.Π.Α.).

            Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται τοπογραφική αποτύπωση για δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους (πρανών), οριστική γεωλογική μελέτη, γεωτεχνική μελέτη, περιβαλλοντική μελέτη σε επίπεδο Μ.Π.Ε. για την περιοχή των έργων, ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την προσαρμογή των μέτρων στο δελφικό τοπίο, μελέτη οδοποιίας, στατική μελέτη, σύνταξη τευχών ΣΑΥ – ΦΑΥ και σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.