Σε δημόσια διαβούλευση τα ΣΧΟΟΑΠ Γραβιάς, Παρνασσού και Καλλιέων

Στις 31 Ιουλίου 2014 αναρτήθηκε το Β1 κεφάλαιο (τεύχη και σχέδια) των Mελετών ΣΧΟΟΑΠ των Δήμων Παρνασσού, Γραβιάς και Καλλιέων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών.

Σύμφωνα και με την ενημέρωση από το ΤΕΕ Στερεάς Ελλάδας, διατύπωση παρατηρήσεων και γνωμοδοτήσεών μπορεί να γίνει εντός 2 μηνών, στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.