Ανακοίνωση Δήμου Δελφών για τον καθαρισμό οικοπέδων και κτημάτων

Καλούνται, οι ιδιοκτήτες-νομείς-επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση εκατό μέτρων από τα όριά τους

όπως προβούν στον καθαρισμό και την αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από την 1η Μαΐου 2015 από ξερά χόρτα, απορρίμματα (ακόμα και όταν προέρχονται από τρίτους) και λοιπές εύφλεκτες ύλες, όπως έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 και του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας άρθρο 18.

Σε περίπτωση αδυναμίας καθαρισμού των με δικά τους μέσα, παρακαλούμε να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας που είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Γ. και Φ. Τσίγκα 14, 331 00 Άμφισσα, τηλέφωνο 22650 72009.

Εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δελφών θα προβεί στον καθαρισμό τους, θα χρεώσει τα έξοδα καθαρισμού των ανάλογα με την έκταση του εκάστου οικοπέδου, μη αποκλειομένων και των δικαστικών και θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 150,00 € για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την αναφερόμενη νομοθεσία και τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου.

Επίσης προβλέπεται η υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα.

Καλούνται, οι ιδιοκτήτες -νομείς -επικαρπωτές κτημάτων να διατηρούν τα κτήματά τους καθαρά από ξερά χόρτα, απορρίμματα (ακόμα και όταν προέρχονται από τρίτους) και λοιπές εύφλεκτες ύλες και ότι απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις κατά το χρονικό διάστημα από 05/01/2015 έως και 31/10/2015, σύμφωνα με την υπ αριθ. 1/2015 / 27-3-2015 Πυροσβεστική Διάταξη Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης παρακαλούνται όπως προβούν στην κλάδευση των ελαιοδένδρων και γενικά των δένδρων των οποίων οι κλώνοι επεκτείνονται σε δρόμο (περιφερειακό, δημοτικό, αγροτικό) και εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

http://amfissaface.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *