Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών στις 17/06/2015

 12 Ιουνίου 2015

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  17   Iουνίου   2015, και ώρα  19.00΄ με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών για το θέμα των απολύσεων της εταιρείας «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες  Α.Ε.». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 2. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (8η  αναμόρφωση). (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

 4. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

 5. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 122/30.3.2015 απόφασης Δημ. Συμβουλίου  με θέμα «Λήψη απόφασης για ένταξη του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας και διάθεση πίστωσης για την συνδρομή του Δήμου στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων». (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

 6. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 124/30.3.2015 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΚΟΙΝΣΕΠ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ  για την προαγωγή της επαγγελματικής ένταξης των ψυχικά πασχόντων στον τομέα των Τουριστικών Υπηρεσιών». (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

 7. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση Παγκόσμιο Κύπελλο Αλεξιπτώτου Πλαγίας στο Δήμο Δελφών. (Εισηγητής: κ. Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 10. Λειτουργία εμποροπανήγυρης Άμφισσας 2015 (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).

 11. Εκλογή υδρονομέων αρδευτικών υδάτων στις Τ.Κ. Γραβιάς, Καστελλίων και Μαριολάτας, για την αρδευτική περίοδο 2015. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

 12. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Πολυδρόσου για τις ανάγκες στέγασης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου της Πολυδρόσου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

 13. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινοτικού καταστήματος και χώρου πλατείας στην Τ.Κ. Μαριολάτας, για την πραγματοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Γιορτή πίτας Μαριολάτας». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

 14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με τίτλο ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 15. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση του διήμερου πολιτιστικού φεστιβάλ «ταξιδεύοντας με τους καλλιτέχνες και τον πολιτισμό της Φωκικής γης» στην Κίρρα. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 16. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση του διήμερου φεστιβάλ χορού στην Ιτέα. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 17. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 162/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 18. Λήψη απόφασης  για τον τρόπο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 19. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης αστικών αποβλήτων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 20. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κεντρικού λιμένα Γαλαξιδίου (ακτή Οιάνθης), στην ΔΚ Γαλαξιδίου, της ΔΕ Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ.) (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).

 21. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου Γηπέδου Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).

 22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ.Ε. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).

 23. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 283/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Περ. Στ. Ελλάδας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 24. Συγκρότηση Επιτροπής της Δημ.  Βιβλιοθήκης Γεωργίου Γάτου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 25. Επί προτάσεως της ΠΕΔ Στ. Ελλάδας για την άρση της υποχρηματοδότησης Περιφέρειας Στ. Ελλάδας από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 26. Υπαγωγή του Δήμου Δελφών στη ρύθμιση οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν,.4316/2014 ΦΕΚ 270/Α΄/24.12.2014) (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος).

 27. http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.