Εξελίξεις στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Παραιτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο. Στον αέρα η ΠΕΛ.

PEL egkainia14

Μετά από 50 χρόνια ζωής η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας ζει τις χειρότερες ημέρες της.

Τα χρέη της είναι δυσβάστακτα γεγονός που ανάγκασε σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιό της, λίγους μόνο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του να οδηγηθεί σε παραίτηση.

Ο πρόεδρος Γιώργος Λάμπρου και οι συνεργάτες του έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια να στηρίξουν την ΠΕΛ.

Μάλιστα σε συνεργασία με την περιφέρεια Στερεάς, τον δήμο Λαμιέων, την Φθιωτική Αναπτυξιακή και το ΕΒΕ Φθιώτιδας κατάφεραν να διοργανώσουν την 50η Εκθεσιακή Περίοδο.

Όμως φαίνεται πως τα προβλήματα είναι τόσα πολλά που είναι αδύνατον να ξεπεραστούν. Έτσι στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο αποφασίστηκε η παραίτηση όλων των μελών.

Στο πρακτικό της απόφασης της παραίτησης μεταξύ των άλλων τονίζεται πως:

¨Συγκεκριμένα αφού ενημερώσαμε το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με το από 6-4-2016 και αριθ. πρωτ. 21 έγγραφο μας για το πλήθος των δυσεπίλυτων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ήτοι την παντελή απουσία ηλεκτρονικού ή χειρόγραφου αρχείου με οποιοδήποτε λογιστικό, οικονομικό ή ταμειακό στοιχείο που να αφορά στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας από προμηθευτές χωρίς την δυνατότητα να γνωρίζουμε το ακριβές ύψος των χρεών που έχουν συσσωρευτεί κατά τις παλαιότερες χρήσεις κλπ. και χωρίς την άμεση οικονομική ενίσχυση, υπαλληλικό προσωπικό και έλεγχο διοικητικό, οικονομικό και διαχειριστικό και αφού επισημάναμε ότι η εκπλήρωση των παραπάνω αιτημάτων μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων μας, είναι αδύνατη η συνέχεια ύπαρξης της νέας διοίκησης.

Επίσης μέχρι σήμερα παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας δεν υπάρχει επίλυση των προβλημάτων μας και αφού εξαντλήσαμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο ρόλο που μας ανέθεσαν, έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μας προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και δεν υπάρχει η βούληση να συνεχίσουμε να διοικούμε την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας υπό τις παρούσες συνθήκες.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας από όποια ιδιότητα έχει ο καθένας μας σύμφωνα με τον διορισμό μας με το ΦΕΚ 127/9-3-2016.
Η απόφαση να παραιτηθούμε είναι οριστική και αμετάκλητη και μετά την επίδοση επιστολής παραίτησης στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού το Δ.Σ. ουδεμία ευθύνη φέρει.

Το μέλος του Δ.Σ. Παλιούρας Παρασκευάς σε περίπτωση επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων εντός 10 ημερών από το αρμόδιο υπουργείο δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την απόφαση του να παραιτηθεί….»

http://lamiastar.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.