Τιμολόγηση του νερού και ΑΠΕ σε “επανάληψη” στο ΔΣ Δελφών

Τιμολόγηση του νερού και ΑΠΕ σε “επανάληψη” στο ΔΣ Δελφών
March 7, 2019

Συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή 8 Μαρτίου το δημοτικό συμβούλιο Δελφών με εικοσιπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Μεταξύ αυτών, τα σημαντικότερα η τιμολογιακή πολιτική για το νερό (15), η αλλαγές στην κυκλοφοριακή μελέτη της Άμφισσας (23) και δύο έργα στην Πολύδροσο, ο φωτισμός του γηπέδου (9) και η αντικατάσταση μέρους του δικτύου ύδρευσης (11). Αίσθηση επίσης προκαλεί το γεγονός της επαναφοράς δύο θεμάτων που αφορούν εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Δεσφίνα τα οποία είχαν απορριφθεί από το σώμα λιγότερο από έναν μήνα πριν!! στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Η συνεδρίαση θα γίνει στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, στην πλατεία Ησαΐα, στις 12:00 το μεσημέρι.
Αναλυτικά τα θέματα:


1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού & Αναπτ. Προγραμμάτων).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2019. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
3. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
4. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα, λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου Δ.Ε. Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
5. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00-8261.001 με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Κατανομή της πρώτης δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2019, συνολικού ποσού 76.920,00€. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
7. Έγκριση πρόσληψης (1) ατόμου ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
8. Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στον Δήμο Δελφών για το έτος 2019. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
9. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ. 05/2019 μελέτης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» και της υπ’ αριθ. 06/2019 μελέτης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΡΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
10. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ “ΒΡΥΣΗ ΡΕΤΣΙΝΗ” ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
12. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
13. Έγκριση 1ου και τελικού ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
14. Εξειδίκευση πιστώσεων. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης).
15. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
16. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης με το «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα “ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ “». (Εισηγητής:)
17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
18. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου της Τ.Κ. Γραβιάς στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
19. Έγκριση ένταξης της Δ.Ε. Καλλιέων στο πρόγραμμα δράσης της HOPEgenesis. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
20. Έγκριση μίσθωσης δημοτικής έκτασης για κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση Πόρτες Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
21. Μίσθωση δημοτικής έκτασης για κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση Στενά Πηγάδια της Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
22. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το τριήμερο των αποκριών 8, 9, 10 Μαρτίου 2019 στη Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
23. Έγκριση (βελτίωση) κυκλ. Μελέτης για την πλατεία Ησαΐα της Δ.Κ Άμφισσας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
24. Έγκριση χορήγησης ειδικής άδειας για απουσία από τις συνεδριάσεις (άρθρο 68 παρ. 4 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”). (Εισηγήτρια: κ. Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Πρόεδρος Δ.Σ.).
25. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Τουρισμού (Εισηγήτρια: κ. Ελισάβετ Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου).

www.amfissaface.g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.