Κινητή μονάδα μαστογράφου για την εξέταση των γυναικών σε περιοχές του δήμου Δελφών

 Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.