Θετική η ΕΥΔΑΠ για την εμφάνιση του Μόρνου

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

“Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον κύριο βουλευτή ότι, όσον αφορά το σημείο 3 της ερώτησης, η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ είναι διατεθειμένη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να συνδράμει με κάθε δυνατό και πρόσφορο μέσο για την ανάδειξη της ιστορικής αποκατάστασης της περιοχής που έχει χαθεί κάτω από τα νερά του Ποταμού Μόρνου “.

Αυτή είναι η απάντηση από πλευράς Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κων. Καραμανλή σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση του Βουλευτή Αιτωδοκαρνανίας Δημ. Κωνσταντόπουλου.

Υπενθυμίζουμε το σχετικό απόσπασμα του νικηφόρου βουλευτή του ΚΙΝΑΛ:

Πέραν των παραπάνω, η περιοχή γύρω από τον Ποταμό Μόρνου χαρακτηρίζεται από ιστορικές αναφορές των νεώτερων χρόνων που θα πρέπει να αναδειχθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο Ταμιευτήρας του Μόρνου επηρεάζει την ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων των κοντινών περιοχών. Η αφήγηση της κατασκευής του, αλλά και η αφήγηση για το χωριό που βυθίστηκε, για τις ζωές που άλλαξαν, μπορεί και πρέπει να έρθει στην επιφάνεια.

Είναι απαραίτητο να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υλικό και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών να παρουσιαστεί στο κοινό και να παραμείνει παραδοτέο στις επόμενες γενιές.

Μία πρόταση θα μπορούσε να είναι η σχεδίαση και χρηματοδότηση μόνιμης έκθεσης με την αφήγηση της κατασκευής του Ταμείου και την επίδρασή της στην τοπική κοινωνία, μέσω φωτογραφικού, κινηματογραφικού και ψηφιακού υλικού. Η κατοικία της προσπάθειας αυτής θα μπορούσε να αναζητηθεί πέρα ​​από το Μουσείο Λειωρίκου και σε μη λειτουργούντα σχολεία της περιοχής, σε συνεργασία με το Δήμο Δωρίδας.

Δεν είναι βέβαιο ότι μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ και η ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στηρίζοντας σχετικές μελέτες και μελέτες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σκοπεύει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως εποπτεύουσα Αρχή ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ, να ζητήσει τη συνδρομή τους προς το Δήμο Δωρίδας για την ανάδειξη του ιστορικού αποθέματος της περιοχής, που έχασε κάτω από τα νερά του ποταμού Μόρνου;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.