“Καθάρισε” η Ιτέα με το μεταναστευτικό!!… ξεκάθαρο ΟΧΙ από το Τοπικό Συμβούλιο… στο Δημοτικό Συμβούλιο η συνέχεια…!

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

“Καθαρίσε” η Ιτέα με το μεταναστευτικό !! … ξεκάθαρο ΟΧΙ από το Τοπικό Συμβούλιο … στο δημοτικό συμβούλιο η συνέχεια …!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.