Ανοιχτή επιστολή Νομάρχη Φωκίδας

Γιώργος Σιμόπουλος
Δευτέρα, 03 Μάιος 2010 10:33

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΩΚΙΔΑΣ Ν.ΦΟΥΣΕΚΗ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΤΕΑΣ

Αγαπητέ Δήμαρχε, Φίλε Αριστείδη,

Σε απάντηση της από 29.06.2010 ανοικτής επιστολής σου με την οποία με καλείς στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιτέας προκειμένου να διατυπώσω την άποψή μου σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα του «Καλλικράτη», σου γνωρίζω τα ακόλουθα:

Τιμώ τις προσπάθειες, που ως Δήμαρχος καταβάλλεις προκειμένου να εξασφαλίσεις ότι θεωρείς ότι είναι το πλέον συμφέρον για το Δήμο Ιτέας, του οποίου έχεις την τιμή να είσαι Δήμαρχος σε σχέση με την υπό θεσμοθέτηση νέα διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας και το σχέδιο «Καλλικράτης».

Όσον με αφορά ως Νομάρχης Φωκίδας, έχω επιμελώς φροντίσει να μην τοποθετηθώ και θα το πράξω μέχρι τέλους, στο Θέμα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορά το χωροταξικό των Νέων Δήμων. Αντίθετα έχω διατυπώσει σαφείς θέσεις εγγράφως σε όλα τα όργανα και τα φόρα, τόσον όσον αφορά τα θεσμικά όσον και σε ότι αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό στο δεύτερο βαθμό, δηλαδή την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που προβλέπει ο «Καλλικράτης» . Θέση επί των θεμάτων αυτών έχει επίσης πάρει και το Νομαρχιακό μας Συμβούλιο σε σχετική συνεδρίασή του.

Οι λόγοι για τους οποίους δεν παίρνω θέση είναι οι κάτωθι τρεις:

Α. Ως Νομάρχης του Νομού Φωκίδας είμαι υποχρεωμένος να εκπροσωπώ τους Πολίτες του Νομού μας ισοτίμως και ισομερώς. Διατύπωσα εξ αρχής – από την πρώτη στιγμή – την άποψη μου και τη θέση μου όσον αφορά τη χωροταξική Θέση της Φωκίδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ενάντια στις φωνές και την άποψη, που είχε και με χάρτες που διακινούνταν στο διαδίκτυο διατυπωθεί, που υποστήριζαν ότι η Φωκίδα έπρεπε να τοποθετεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Την άποψη αυτή την υποστήριξα και εξακολουθώ να την υποστηρίζω σε όλα τα όργανα.

Β. Οι τοπικές κοινωνίες των Δήμων έχουν εκλεγμένους Δημάρχους για να εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους σε όλες τις περιπτώσεις. Ακόμα και σε εκείνες που τα συμφέροντα των Δημοτών τους είναι σε αντιδιαστολή με τα συμφέροντα πολιτών άλλων Δήμων που βρίσκονται στον ίδιο Νομό.

Γ. Η οποιαδήποτε θέση μου ή άποψη μου για την χωροταξική κατανομή των νέων Δήμων του Νομού, ήθελε ερμηνευτεί από τον οποιοδήποτε, ως συναρτώμενη με προσωπικές βλέψεις και φιλοδοξίες που αυτός αυθαιρέτως θα είκαζε ότι μπορεί να έχω. Άρα η οποιαδήποτε τοποθέτησή μου μάλλον σύγχυση και παραφιλολογία Θα δημιουργούσε, παρά θα προσέφερε στην οποιαδήποτε υπόθεση.

Παρακαλώ η επιστολή μου αυτή να αναγνωσθεί επί λέξει στο Σεβαστό σας Συμβούλιο. Ως Ανοικτή δε η παρούσα επιστολή μου όπως και η αντίστοιχη δική σας πρόσκληση θα δημοσιευτεί και στον Τοπικό Τύπο.

Με τιμή

Νικόλαος Δημ. Φουσέκης

Νομάρχης Φωκίδας

Από:Lamiastar.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.